Ekocentra v České republice

ADRA oddělení vzdělávání

ADRA oddělení vzdělávání se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání již od roku 2006. Pomáhá zařadit globální rozvojové vzdělávání do výuky a života škol. Vytváří…

Asociace lesních MŠ

Asociace lesních MŠ sdružuje 160 lesních mateřských škol a klubů neboli lesních školek z celé České republiky. Informace a inspiraci u nás…

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ekologickou výchovu realizujeme prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a okolí, ekodivadel a akcí…

BEZK

Naše organizace se zabývá především environmentální žurnalistikou, ale je aktivní i v oblasti vzdělávání. Zde se zabývá jednak vzděláváním studentů…

Botanická zahrada hl. města Prahy

Botanická zahrada hlavního města Prahy je příspěvkovou organizací, která zprostředkovává odborné informace o rostlinách, botanice, zahradnictví a ochraně rostlin široké…

Botič o.p.s.

Organizace Botič o.p.s. působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvur od roku 1994. Realizujeme zde ekologické výukové programy, vzdělávací akce…

Česká společnost ornitologická

ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. Prosazujeme ochranu přírody založenou…

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) sdružuje profesionální zoology i amatéry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové…

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním…

Ekocentrum Flashtones

Pořádáme jedinečný koncept školy v přírodě s environmentální výchovou, sportovním a zábavním programem pro děti mladšího i staršího školního věku s názvem ZŠ Enviro. Kurzy,…

Ekocentrum Koniklec

Ekocentrum Koniklec tvoří dvě organizace: Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. Naší vizí je lepší životní prostředí…

Ekocentrum Malešice

Ekocentrum Malešice působí při 01/14 ZO ČSOP ?Natura, quo vadis?? od roku 2004 a zaměřuje se na osvětovou environmentální výchovu široké veřejnosti, dětí…