Ekocentra v České republice

Ekocentrum Mumraj z.s.

Vedeme programy pro MŠ, ZŠ a SŠ Ochutnej přírodu! Naším cílem je zodpovědné chování dětí k životnímu prostředí a znalost okolí…

Ekocentrum Nyctalus

Ekocentrum Nyctalus pořádá přednášky a výukové programy  s živými zvířaty(netopýři, ježci, československý vlčák) pro předškolní děti, školní děti a studenty, pro…

Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka

Ekocentrum Podhoubí je organizace, které v Praze působí od roku 2005 a věnuje se oblasti vzdělávání a ekologie. Cenné zkušenosti,…

Ekocentrum Společnost pro zvířata

V roce 2010 se ekocentrum bude zaměřovat na ekovýchovné programy spojené s etickým spotřebitelstvím v oblastech: potraviny, živočišné potraviny, kosmetika…

Ekocentrum ZŠ PRO DĚTI, z.s.

Pořádáme sportovní a vzdělávací akce pro ZŠ i pro veřejnost, usnadňujeme online vzdělávání.Stěžejním programem jsou příměstské tábory se sportovní a environmentální tématikou.…

Ekodomov, z.s.

Jsme renomovaná nezisková organizace s dlouholetou tradicí a působností po celé České republice. Ve veřejném prostoru komunikujeme téma ohrožení kvality…

EVVO Kokoza

V Kokoze od roku 2012 s radostí pomáháme lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věříme, že…

Lesy hlavního města Prahy – středisko ekologické výchovy

Středisko ekologické výchovy seznamuje veřejnost a školy s lesy, rybníky a vodními toky i živočichy. Činí tak prostřednictvím zážitkové a…

Mladí ochránci přírody, z.s.

Činnost ekocentra spolku Mladí ochránci přírody, z.s. je zaměřena především na environmentální výchovu dětí a mládeže realizovanou zejména formou dlouhodobé…

Recyklohraní, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Recyklohraní organizuje dlouhodobý vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a výjezdní lektorské programy Recyklace hrou a…

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (zkráceně také Sdružení MOP ČSOP, SMOP ČSOP nebo někdy jen SMOP) je zájmová složka Českého…

Sdružení SRAZ, z.s.

Vzniklo v roce 1996 s vizí propojit svět lidí, přírody a zvířat do harmonického celku. Od roku 2000 působí v SEV hl.m. Prahy…