Ekocentra v České republice

EVVO Kokoza

V Kokoze od roku 2012 s radostí pomáháme lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věříme, že…

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Česká krajina není připravená na klimatickou změnu. Sama se připravit nedokáže, ale účinnou pomoc může poskytnout kdokoli. Proto vytváříme příležitosti…

Lesy hlavního města Prahy – středisko ekologické výchovy

Středisko ekologické výchovy seznamuje veřejnost a školy s lesy, rybníky a vodními toky i živočichy. Činí tak prostřednictvím zážitkové a…

Mladí ochránci přírody, z.s.

Činnost ekocentra spolku Mladí ochránci přírody, z.s. je zaměřena především na environmentální výchovu dětí a mládeže realizovanou zejména formou dlouhodobé…

Recyklohraní, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Recyklohraní organizuje dlouhodobý vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a výjezdní lektorské programy Recyklace hrou a…

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (zkráceně také Sdružení MOP ČSOP, SMOP ČSOP nebo někdy jen SMOP) je zájmová složka Českého…

Sdružení SRAZ, z.s.

Vzniklo v roce 1996 s vizí propojit svět lidí, přírody a zvířat do harmonického celku. Od roku 2000 působí v SEV hl.m. Prahy…

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace. Na ploše deseti hektarů se nalézá řada přírodních zajímavostí, které jsou již…

TEREZA, vzdělávací centrum

Pomáháme učitelům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních a středních školách v celé ČR. Prostřednictvím dlouhodobých vzdělávacích programů Ekoškola, GLOBE a Les…