Ekocentra v České republice

Centrum rozvoje Česká Skalice

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., vzniklo transformací občanského sdružení, které bylo založeno v roce 2003. Od svého vzniku do roku…

Dotkni se křídel z.s.

Jsme nezisková organizace Dotkni se křídel z.s., zabývající se enviromentální vyukou a osvětou v oblasti myslivosti,sokolnictví,lovecké kynologie a ochrany přírody.…

Ekocentrum A Rocha

A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. je mezinárodní organizace, která se v České republice více jak dvacet let…

Ekocentrum Orlice

Ekocentrum Orlice nabízí pro školy všech typů a stupňů (i mimoškolní aktivity jako jsou tábory, dětské domovy apod.) programy zaměřené…

Muzeum přírody Český ráj

Návštěvníci muzea se mohou seznámit ve stálé expozici s přírodou a historií Českého ráje a zejména Prachovských skal, v zahradě…

Správa Krkonošského národního parku

Vedle mnoha aktivit Správa KRNAP ve svojí náplni i zajištění environmentálního vzdělávání a osvěty. V současné době tak činí pracoviště…

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov

Nové sídlo Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše je umístěno v objektu bývalé barokní fary, ale…

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s.

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. vzniklo v únoru roku 2012. Jeho zakladatelem je Středisko ekologické výchovy a etiky…

Villa Nova Uhřínov – středisko experimentální archeologie a regionálních dějin

Občanské sdružení Villa Nova Uhřínov - provozuje archeologické muzeum v přírodě Villa Nova Uhřínov a také Muzeum zimních sportů, turistiky…

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je postaveno na pevných základech a silných kořenech tradice Svatého Vojtěcha a Benedikta. Z českého patrona…

ZO ČSOP JARO JAROMĚŘ

ZO ČSOP JARO Jaroměř je součástí uskupení organizací Mezinárodní ochranářské skupiny JARO, které spolu úzce spolupracují. Našim posláním je ochrana…