Ekocentra v České republice

Bečovská botanická zahrada – 23/02 ZO ČSOP BERKUT

Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě se zaměřuje na organizaci osvětových přírodovědných i společensko-kulturních akcí a exkurzí pro veřejnost, workshopů a…

Ekologické výukové programy pro školy (nejen) v západních Čechách – Mgr. Kateřina Dvořáková

Lektorka má širokou paletu ekologických výukových programů pro děti od mateřských škol až po středoškoláky. S programy obvykle jezdí do…

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

Ekologickou a environmentální výchovu dětí předškolního a školního věku zajišťujeme v rámci lesní pedagogiky již 20 let. Od roku 2020…

Občanské sdružení Kozodoj

Nabízí Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, besedy do škol, přednášky a semináře. Občanské sdružení Kozodoj vzniklo v roce…

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy

V Ekocentru Cheb naleznete nabídky výukových programů přizpůsobených pro mateřské, základní i střední školy.