Ekocentra v České republice

AREAviva – Sdružení pro ekologii a zemědělství

Cílem organizace AREA viva je podpora trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství. Realizace výukových programů probíhá…

Bečovská botanická zahrada – 23/02 ZO ČSOP BERKUT

Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě se zaměřuje na organizaci osvětových přírodovědných i společensko-kulturních akcí a exkurzí pro veřejnost, workshopů a…

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) sdružuje profesionální zoology i amatéry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové…

Ekologické výukové programy pro školy (nejen) v západních Čechách – Mgr. Kateřina Dvořáková

Lektorka má širokou paletu ekologických výukových programů pro děti od mateřských škol až po středoškoláky. S programy obvykle jezdí do…

Občanské sdružení Kozodoj

Nabízí Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, besedy do škol, přednášky a semináře. Občanské sdružení Kozodoj vzniklo v roce…

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy

V Ekocentru Cheb naleznete nabídky výukových programů přizpůsobených pro mateřské, základní i střední školy.