Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekologickou výchovu realizujeme prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a okolí, ekodivadel a akcí pro školy i veřejnost po celé ČR a seminářů a exkurzí  pro pedagogy. V poslední době také pomáháme zemědělcům s vytvářením vzdělávacích programů pro školy. Na tvorbě programů spolupracuje široký tým lidí z naší asociace i širšího profesního okruhu.  

Ekologickou výchovu realizujeme prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a okolí, ekodivadel a akcí pro školy i veřejnost po celé ČR a seminářů a exkurzí  pro pedagogy. V poslední době také pomáháme zemědělcům s vytvářením vzdělávacích programů pro školy. Na tvorbě programů spolupracuje široký tým lidí z naší asociace i širšího profesního okruhu.  

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. byla založena v roce 2014 s cílem rozvíjet místní potravinové systémy založené na šetrném zacházení s krajinou a férových vztazích mezi zemědělci a spotřebiteli. Poskytuje: 

Poradenskou činnost pro zemědělce a spotřebitele, zaměřená zejména na facilitaci vzniku environmentálně a sociálně odpovědných místních potravinových systémů a jejich vzájemné propojování.

Popularizaci místních potravinových systémů.

Environmentálně odpovědnou výchovu, vzdělávání a osvětu.

Vědecko-výzkumnou činnost v oblasti udržitelného zemědělství a místních potravinových systémů se zaměřením na zvyšování kvality lidského života a životního prostředí.

V oblasti EVVO realizuje ekologické výukové programy pro školy na území Hlavního města Prahy (školám nabízí EVP ve školách či ve svém terénním pracovišti na Praze 8), výukové exkurze na ekologická nebo environmentálně šetrná hospodářství (např. Camphil České Kopisty, KomPot), vzdělávání pro pedagogy (se zaměřením na téma vzdělávání na farmách), spravuje adresář farem nabízejících v ČR vzdělávání pro školy a v neposlední řadě nabízí školám, ale i dalším institucím vzdělávací ekodivadla vždy doplněna doprovodným praktickým programem po celé ČR. V Praze též vytváří sociálně-environmentální centra v prostoru Kuchyňka, kde realizuje terénní výukové programy. 

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htm


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sídlo: Na břehu 27, 190 00 Praha 9

Terénní pracoviště: Zahrada Kuchyňka, Květinářská, 182 00 Praha 8

Mgr. Petr Dolenský

tel. 733 764 980

email: ekovychova@asociaceampi.cz

      

http://asociaceampi.cz/ekovychova