Ekocentra v České republice

Centrum ekologické výchovy Zvoneček

Centrum ekologické výchovy Zvoneček vzniklo v roce 2006 a jeho vzniku předcházela několikaletá činnost kolektivu Mladých ochránců přírody Nezmaři.

Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální…

Ekocentrum Klenice

Ekocentrum Klenice bylo založeno v roce 2010 a zaměřuje se na ekologickou výchovu a osvětu v rámci mladoboleslavského regionu. Provoz ekocentra stejně…

Ekocentrum Koniklec – Dům zaniklých řemesel

Ekocentrum Koniklec tvoří dvě organizace: Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho vizí je…

Ekocentrum Loutí

Ekocentrum Loutí je nově vzniklé vzdělávací a pobytové centrum ekologické výchovy a osobního rozvoje. Máme za cíl vzdělávat široké spektrum…

Ekocentrum Vrátkov

Ekocentrum Vrátkov je moderním centrem environmentální a polytechnické výchovy, které vzniklo v roce 2021 na půdorysu aktivit spojených s ochranou…

Ekocentrum Zahrada

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže Na Výstavišti v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se…

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Ekocentrum se specializuje na problematiku znečištění ovzduší, pachové zátěže a další témata vycházející z přítomnosti chemického průmyslu v regionu. Kromě…

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů…

IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát (Křivoklátsko o. p. s.)

Nabízí služby především školám, obcím, široké i odborné veřejnosti prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů a přednášek, kurzů a exkurzí.

Kulturně-environmentální centrum

Kulturně-enviromentální centrum (KEC) je součástí komplexní činnosti spadající pod neziskovou organizaci Mamaloca, o.p.s. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) se…

Muzeum Říčany

Muzeum Říčany se věnuje vzdělávání pedagogů, připravuje akce pro veřejnost a programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Programy pro školy…