Ekocentra v České republice

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR

Naším cílem je předávat znalosti a dovednosti potřebné pro poznávání přírody a ochranu životního prostředí co nejširšímu okruhu lidí všech…

Centrum ekologické výchovy Zvoneček

Centrum ekologické výchovy Zvoneček vzniklo v roce 2006 a jeho vzniku předcházela několikaletá činnost kolektivu Mladých ochránců přírody Nezmaři.

Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Pro svou činnost je akreditováno ČSOP (Českým svazem ochránců…

Ekocentrum Klenice

Ekocentrum Klenice bylo založeno v roce 2010 a zaměřuje se na ekologickou výchovu a osvětu v rámci mladoboleslavského regionu. Provoz ekocentra stejně…

Ekocentrum Koniklec – Dům zaniklých řemesel

Ekocentrum Koniklec je zřízeno Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho posláním je zlepšování…

Ekocentrum Loutí

Ekocentrum Loutí je nově vzniklé vzdělávací a pobytové centrum ekologické výchovy a osobního rozvoje. Máme za cíl vzdělávat široké spektrum…

Ekocentrum při MAS – Střední Polabí

Ekocentrum při MAS ? Střední Polabí směřuje svou vzdělávací činnost přímo do terénu. Vychází z předpokladu, že pokud mají lidé své…

Ekocentrum Vrátkov

Ekocentrum Vrátkov je moderním centrem environmentální a polytechnické výchovy, které vzniklo v roce 2021 na půdorysu aktivit spojených s ochranou…

Ekocentrum Zahrada

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže ?Na Výstavišti? v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se…

Ekodomov

Prostřednictvím školních výukových programů pomáháme vzdělávat žáky a studenty. Pedagogům poskytujeme jak vzdělávání tak materiály, které jim pomáhají pokračovat v…

EKOLANDIA o.p.s.

EKOLANDIA o.p.s. se zaměřuje na výchovně-vzdělávací činnost s environmentálním zaměřením. 

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Ekocentrum se specializuje na problematiku znečištění ovzduší, pachové zátěže a další témata vycházející z přítomnosti chemického průmyslu v regionu. Kromě…