Ekocentra v České republice

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR

Naším cílem je předávat znalosti a dovednosti potřebné pro poznávání přírody a ochranu životního prostředí co nejširšímu okruhu lidí všech…

Centrum ekologické výchovy Zvoneček

Centrum ekologické výchovy Zvoneček vzniklo v roce 2006 a jeho vzniku předcházela několikaletá činnost kolektivu Mladých ochránců přírody Nezmaři.

Ekocentrum Huslík

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální…

Ekocentrum Klenice

Ekocentrum Klenice bylo založeno v roce 2010 a zaměřuje se na ekologickou výchovu a osvětu v rámci mladoboleslavského regionu. Provoz ekocentra stejně…

Ekocentrum Koniklec – Dům zaniklých řemesel

Ekocentrum Koniklec tvoří dvě organizace: Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho vizí je…

Ekocentrum Loutí

Ekocentrum Loutí je nově vzniklé vzdělávací a pobytové centrum ekologické výchovy a osobního rozvoje. Máme za cíl vzdělávat široké spektrum…

Ekocentrum při MAS – Střední Polabí

Ekocentrum při MAS ? Střední Polabí směřuje svou vzdělávací činnost přímo do terénu. Vychází z předpokladu, že pokud mají lidé své…

Ekocentrum Vrátkov

Ekocentrum Vrátkov je moderním centrem environmentální a polytechnické výchovy, které vzniklo v roce 2021 na půdorysu aktivit spojených s ochranou…

Ekocentrum Zahrada

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže ?Na Výstavišti? v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se…

EKOLANDIA o.p.s.

EKOLANDIA o.p.s. se zaměřuje na výchovně-vzdělávací činnost s environmentálním zaměřením. 

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou

Ekocentrum se specializuje na problematiku znečištění ovzduší, pachové zátěže a další témata vycházející z přítomnosti chemického průmyslu v regionu. Kromě…

Ekologické centrum Orlov o.p.s.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů…