Výukové materiály

Jak na offsetové projekty

Metodika pro obce a firmy. Zpracovatel - CI2.
24.3.2023

Kde se ztrácí vzácná voda (Učíme se venku)

Metodika výukového programu pro I. stupeň ZŠ na podporu výuky venku. Zpracovatel - Líska.
24.3.2023

Lesní sudoku (Učíme se venku)

Metodika výukového programu pro I. stupeň ZŠ na podporu výuky venku. Zpracovatel - Líska.
24.3.2023

Ornamenty v přírodě (Učíme se venku)

Metodika výukového programu pro I. stupeň ZŠ na podporu výuky venku. Zpracovatel - Líska.
24.3.2023

Zvířata z vyjmenovaných slov (Učíme se venku)

Metodika pro I stupeň škol pro podporu učení venku. Zpracovatel Líska.
24.3.2023

Metodický návod – tůně

Metodický návod pro II. stupeň a víceletá gymnázia. Zpracovatel - Pálečský statek.
24.3.2023

Biotopy v krajině

Metodika výukového programu pro II. stupeň a víceletá gymnázia. Zpracovatel - Pálečský statek.
24.3.2023

Co to bzučí za humny aneb Ze života včel

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci poznají vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví voňavý výrobek.  Scénář programu zahrnuje aktivity…
24.6.2021

Ovce a její bohatství

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Jak důležité ovce byly při obhospodařování krajiny a kterým řemeslům dávaly základ? Program plný her postupně provází děti životem ovce. Žáci si vyzkouší chov ovcí a projdou cestou soběstačnosti, kterou ovce nabízely svým chovatelům. V praktické části si děti vyzkouší, kromě pomůcek ke zpracování vlny, i metodu…
24.6.2021

Zahrada plná života

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Co roste a žije v přírodní zahradě a sadu? Jak bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na zahradě užovky? Přijďte se podívat, jak můžeme žít v souladu s přírodou. Žáci prozkoumají naši přírodní zahradu a porozumí její rozmanitosti. Budou objevovat úkryty živočichů a pochopí jejich význam a…
24.6.2021

Co se děje na kompostu?

Najdeme ho v téměř každé zahradě. Jak dobře jej ale známe? Vypravte se s námi na průzkum toho, co se děje na kompostu. Kdo v něm žije, co tam dělá a jak se z listí a trávy, kterou do kompostu hodíme stane hlína.  Program určený pro děti v MŠ (3 - 6 let). Toulcův Dvůr
23.6.2021

Expedice Vraťme vodu na Zem

S kapkou vody za poznáním. Metodika pobytového enviromentálního programu pro děti a mládež s postižením. Jedná se o environmentální pobytový program zaměřený na téma nedostatku vody v krajině a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat. Díky bohatému programu děti pochopí, jakým způsobem lidé v průběhu historie změnili krajinu, jak v ní hospodaří v dnešní době a jaký vliv to…
23.6.2021