Výukové materiály

Badatelé z mateřských škol

Metodika 5-ti na sebe navazujících venkovních výukových programů pro děti předškolního věku, jejichž společným jmenovatelem je téma udržitelné zahrady.
19.4.2024

Konflikt jako příležitost k učení

Soubor 15 metodik, které umožní vyučujícím zkoumat s třídami různé oblasti konfliktů od osobních, přes společenské, až k ozbrojeným. Kromě porozumění konfliktům přináší metodiky možnost trénovat dovednosti pro konstruktivní nakládání s konflikty a vytváření kultury míru.
5.4.2024

Klimatické výukové programy napříč republikou

Celkem 4 ekologické výukové programy pokrývající důležitá témata klimatického vzdělávání, určené pro 2. stupeň ZŠ a střední školy a pro výuku v ekocentrech.
5.3.2024

Písmena a čísla venku s Lískou

Projektové dny zaměřené na výuku venku na I. st. ZŠ. Vhodné mj. pro přípravu lektorů.
5.3.2024

Pěšky do školy

Pracovní listy do výuky a manuál k tématu bezpečné pěší cesty do školy včetně zpracování tématu "doprava a klima".
5.3.2024

EVVO pro všechny!

Hlavním cílem projektu bylo předat informace o každodenní ekologii sociálně a jinak znevýhodněným. Senioři, osoby s nízkým příjmem či jinak znevýhodnění získali nový materiál, jak se doma mohou chovat ekologicky. Pro ně je určená dnes vydaná publikace Úspory v domácnosti. Čtenáři se velmi jednoduchým jazykem a zjednodušenou formou dozví, jak šetřit elektřinu, jak správně topit či šetřit vodou. Dále se…
31.1.2024

Nejen o vodě v přírodě

Želivka na vlastní kůži aneb Na břehu Není břeh jako břeh a voda jako voda. V tomto programu můžete na vlastní kůži prozkoumat břehy potůčku, rybníku anebo mokřadu. Společně navštívíme také břeh přehrady Švihov. A když budeme mít štěstí, tak možná uvidíme i její zvířecí obyvatele. A i kdyby se nám je nepodařilo zahlédnout, neodejdete bez setkání s přírodou. Počasí…
31.1.2024

Mladí reportéři pro životní prostředí

Projektová výuka směřující k investigativní novinařině v oblasti ŽP. Program vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
31.1.2024

Svět (okolo) doupného stromu

Hlavním cílem projektu bylo využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity. Tohoto cíle bylo dosaženo díky vytvoření celoročního výukového programu Doupné stromy. Terénní výuka v propojení s využitím moderních technologií nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům seznámit se…
22.1.2024

Starší nebo s hendikepem…příroda je naším světem

Prvním tématem je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro…
22.1.2024

Voda kolem nás

Část pětidílné sady "Vodních balíčků", které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou určeny především pro učitele základních škol, případně pro vedoucí kroužků či družin. Svou náplní a obtížností jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. Obsahuje pestrou škálu aktivit, pracovní list a podrobnou metodiku. Vše zabaleno v praktické krabici. Vodní balíčke si můžete pořídit zde http://www.rezekvitek.cz/?idm=35&id_zbozi=138…
12.1.2024

Voda a sucho – hledání rovnováhy

90 min výukový program. O mechanismech zadržování vody v půdě, vazbách na rostliny a půdní živočichy. Využití interaktivních prvků, hraní a pokusy s vodou v prostředí vodního biotopu. Simulační hra na hospodaření s vodou v krajině. Při výukovém programu si žáci uvědomí , jak důležitá je voda pro všechny organismy, že kondice krajiny je důležitá pro zadržření vody a že…
12.1.2024