Ekocentrum Koniklec

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Koniklec je zřízeno Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a ve Středočeském kraji.

01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti. Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a na Kokořínsku

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. bylo založeno v roce 2012. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je rovněž zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a na Kokořínsku. 

Momentálně se zabýváme těmito okruhy činnosti

Environmentální výchova a osvěta: tvorba a realizace ekologických výukových programů pro žáky z MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a na Mělnicku, tvorba výukových pomůcek pro školy, realizace dlouhodobého environmentálně vzdělávacích projektů Město do kapsy a Vodní škola,  realizace výukových progamů zaměřených na adaptaci měst na změnu klimatu. 

Environmentální osvěta: akce pro veřejnost, knihovna, videotéka a půjčovna DVD s environmentální tematikou, komentované vycházky do přírody.

Environmentální poradenství: Ekoporadna Praha, infocentrum ČSOP, informační centrum o klíněnce jírovcové, poradenství v oblasti využívání dešťové vody v městském prostředí, biodiverzity, chráněných území v Praze, odpadového hospodářství, publikační činnost.

Praktická ochrana přírody: ochrana jírovců proti klíněnce jírovcové, výroba, instalace, čištění a monitoring ptačích budek v pražských parcích, úklidy a úpravy parků, managementové práce na chráněných územích atd.

Tvorba naučných stezek a tělocvičen v přírodě na území hl. m. Praha a ve Středočeském kraji: Modřanská rokle, Vrch svatého Kříže, lesopark Kamýk, fitness u Vltavy, Zahrady v Českém Brodě, Poklady Harasova na Kokořínsku  a další

Občanská platforma NNO na Praze 3 Še3sil. 

Pro EVVO využíváme terénní základnu  v Dolní Vidimi na Kokořínsku , kde probíhají ekologické výukové programy, akce pro veřejnost a kde je možno zajistit i ubytování.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htmNejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Koniklec
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
E-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz
Tel.: +420 222 948 758

www.ekocentrumkoniklec.cz