Ekocentra v České republice

DDM Radovánek – IC Envic Plasy

Nabízí environmentální programy pro ZŠ, SŠ a veřejnost, výstavy, exkurze, odborné přírodovědné vycházky k problematice ŽP, ? ucelené sady vzdělávacích…

Ekocentrum Radnice

Ekocentrum zřizované ZO ČSOP Radnice se již dvacet let zaměřuje na výchovu dětí a mládeže, osvětu veřejnosti a ochranu přírody…

Ekocentrum Spálené Poříčí

Hlavní činnosti organizace jsou dvě a vyplývají i ze stanov svazu. Je to výchova dětí a mládeže a ochrana přírody…

Ekocentrum ZO ČSOP Rokycany

Akreditované ekocentrum ZO ČSOP Rokycany nabízí výukové programy pro mateřské, základní i střední školy, akce pro širokou veřejnost a další…

ENVIC, občanské sdružení

ENVIC, o.s. se dlouhodobě věnuje osvětě a vzdělávání všech cílových skupin veřejnosti v oblastech souvisejících s životním prostředím. Mimo jiné…

Environmentální centrum LÜFTNERKA

Hlavní náplní a smyslem centra je organizace a realizace výuk a prohlídek v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Dále centrum…

N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek

Naše organizace se věnuje EVVO již od roku 2001. Za tu dobu jsme uspořádali již stovky akcí pro všechny cílové…

PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn

Envicentrum PROUD funguje jako pobytové středisko environmentálního vzdělávání v Plzeňském kraji od roku 2015. Realizuje vícedenní pobytové kurzy s přírodovědnou a…

Spolek Ametyst

Ametyst je občanské sdružení se zájmem o ekologickou výchovu, udržitelný rozvoj a praktickou ochranu přírody. Ekologickou výchovu realizujeme na školách,…

Středisko environmentální výchovy a informační středisko Kašperské Hory

Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava v Kašperských Horách.  

Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s.

Úhlava, o.p.s., se dlouhodobě věnuje vzdělávací, poradenské a informační činnosti se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, cestovní ruch a rozvoj…