Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Podhoubí je organizace, které v Praze působí od roku 2005. Hlavní náplní jeho činnosti je ekologická výchova žáků, studentů, učitelů i pracovníků neziskových organizací, které se ekologické výchově věnují. Od června 2011 nabízí také služby rodičům předškolních dětí, pro které na Praze 5 - Smíchov provozuje ekologickou mateřskou školku Ekoškolku Rozárku (do 1. 9. 2016 na adrese Praze 4 - Braník). V roce 2013 byla otevřena druhá pobočka školky Ekoškolka Rozárka v Praze 7 - Troji

Ekocentrum Podhoubí je organizace, které v Praze působí od roku 2005. Hlavní náplní jeho činnosti je ekologická výchova žáků, studentů, učitelů i pracovníků neziskových organizací, které se ekologické výchově věnují. Od června 2011 nabízí také služby rodičům předškolních dětí, pro které na Praze 5 – Smíchov provozuje ekologickou mateřskou školku Ekoškolku Rozárku (do 1. 9. 2016 na adrese Praze 4 – Braník). V roce 2013 byla otevřena druhá pobočka školky Ekoškolka Rozárka v Praze 7 – Troji

Prostřednictvím našich vzdělávacích aktivit se snažíme budovat zodpovědné chování společnosti k životnímu prostředí.

Hlavní aktivity:

Ekoškolka Rozárka: Provozujeme ekologické mateřské školy na Praze 5 a Praze 7. Hlavní důraz klademe na každodenní pobyt dětí venku za jakéhokoliv počasí a možnost svobodně objevovat svět kolem sebe. Důležité je pro nás zdravé prostředí ve všech oblastech ? dovážíme zdravé jídlo, ve školce používáme přírodní materiály, častým pobytem venku se děti otužují a jsou méně nemocné. Organizujeme odpolední i víkendové akce pro děti a rodiče.

Ekologické výukové programy: V naší nabídce zahrnují MŠ, ZŠ i SŠ a jsou uzpůsobeny konkrétnímu věku žáků. Programy realizujeme buď v prostorách školy anebo v terénu (zeleň v okolí školy, vybrané přírodní lokality).

Semináře a akce pro veřejnost: V průběhu roku organizujeme pestrou nabídku seminářů pro rodiče malých dětí, pro učitele MŠ a ZŠ i pro pracovníky neziskových organizací. Nabízíme také výtvarné nebo řemeslné dílny, pořádáme akce pro širokou veřejnost např. Zažít Troju Jinak. Aktuální nabídku akcí a seminářů najdete na našem webu. 

Obnova branické Třešňovky:  V Praze 4 ? Braníku obnovujeme starý ovocný sad. Naším cílem je posílení biodiverzity (v sadu vysazujeme staré odrůdy třešní), vytvoření příjemného a živého prostoru pro místní obyvatele.

Ekoškola pro mateřské školy: Jsme koordinátorem programu Ekoškola pro MŠ pro Prahu a Středočeský kraj. Školkám pomáháme snižovat ekologickou stopu a zapojovat děti do procesu pozitivních změn. Hlavním koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení TEREZA. 

Ekocentrum Podhoubí je certifikovaným poskytovatelem EVVO a členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htm

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, 

170 00 Praha 7 ? Troja

 E-mail: ekocentrum@podhoubi.cz
Tel.:
728 822 988

http://www.podhoubi.cz/