Ekocentrum Podhoubí – Ekoškolka Rozárka

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Podhoubí je organizace, které v Praze působí od roku 2005 a věnuje se oblasti vzdělávání a ekologie. Cenné zkušenosti, které jsme za tuto dobu získali, nás postupně dovedly až k založení mateřské školy a dětských skupin Ekoškolky Rozárky. Sdílíme názor, že člověk se zásadně utváří v útlém věku. Jsme rádi, že můžeme přispět k […]

Ekocentrum Podhoubí je organizace, které v Praze působí od roku 2005 a věnuje se oblasti vzdělávání a ekologie. Cenné zkušenosti, které jsme za tuto dobu získali, nás postupně dovedly až k založení mateřské školy a dětských skupin Ekoškolky Rozárky.

Sdílíme názor, že člověk se zásadně utváří v útlém věku. Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, aby tato cesta byla pro děti radostná a přirozená. Dáváme jim prostor rozvíjet se a objevovat svět svým vlastním tempem. Ať již v našich školkách, při ekologických výukových programech, v programu Ekoškola pro MŠ, na Výřích výpravách nebo na letních příměstských táborech.

Také pořádáme komunitní akce, slavnosti, semináře a brigády. Baví nás to a jsme rádi, že naše aktivity mají přesah a mohou při nich růst nejen děti, ale i dospělí.

Hlavní aktivity:

Ekoškolka Rozárka: Provozujeme ekologické mateřské školy a dětské skupiny na Praze 7. V Troji fungujeme již desátým rokem, na Letné druhým. Jsme často venku za každého počasí, tvoříme, všímáme si přírody v průběhu ročních období, dbáme na zdravé jídlo. Děti objevují svět svým vlastním tempem, mají prostor pro svobodnou hru. Inspirujeme se programem Začít spolu a jsme zapojeni v programu Ekoškola pro MŠ, který se prolíná do všech našich činností. Jsme také držiteli stříbrného ocenění Skutečně zdravé školy. Organizujeme odpolední i víkendové akce pro děti a rodiče.

Ekologické výukové programy: V naší nabídce najdete programy pro MŠ a ZŠ. V dětech se snažíme probouzet zájem o přírodu a seznamujeme je s tématy udržitelného rozvoje. Používáme atraktivní pomůcky, podporujeme přirozenou zvídavost dětí a spolupráci mezi nimi. Naší prioritou je realizace venkovních programů, které probíhají na školních zahradách, v okolí školy nebo ve vybraných lokalitách. V naší nabídce jsou také programy vnitřní, připravené do třídy. Nabízíme i projektové dny na celé dopoledne a výtvarné dílny.

Slavnosti a akce pro veřejnost: V průběhu roku organizujeme pestrou nabídku akcí – slavnosti vztahující se k ročním obdobím pro děti, rodiče a další zájemce, večery pro maminky a tatínky. Pořádáme nebo se zúčastňujeme akcí pro širokou veřejnost např. Zažít Troju Jinak. Trojské vinobraní nebo Trojský Masopust. Aktuální nabídku akcí najdete na našem webu.

Obnova a údržba branické Třešňovky:  V Praze 4 – Braníku jsme obnovili starý ovocný sad. Naším cílem bylo posílení biodiverzity – v sadu jsme vysadili původní odrůdy třešní, vytvořili příjemný a živý prostor pro místní obyvatele. Probíhají zde pastvy ovcí, údržbové brigády i komunitní setkávání.

Ekoškola pro mateřské školy: Jsme koordinátorem programu Ekoškola pro MŠ pro Prahu a Středočeský kraj. Školkám pomáháme snižovat ekologickou stopu a zapojovat děti do procesu pozitivních změn. Hlavním koordinátorem pro Českou republiku je Sdružení TEREZA. 

Ekocentrum Podhoubí je certifikovaným poskytovatelem EVVO a členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htm

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Podhoubí
Pod Havránkou 12/2, 

170 00 Praha 7 ? Troja

 E-mail: ekocentrum@podhoubi.cz
Tel.:
728 822 988

http://www.podhoubi.cz/