Ekocentra v České republice

Centrum Tábor, z.s.

Sociálně terapeutické centrum Tábor společně s Nadací Tábor byly založeny, aby umožnily prožitek lidského společenství a vztahu k zemi i k sobě…

ČMELÁK – Společnost přátel přírody

Čmelák - Společnost přátel přírody je nezisková ekologická organizace spojující praktickou ochranu přírody s ekologickou výchovou. Naším hlavním posláním je…

DDM Smetanka, Nový Bor

Jsme školským zařízením. Nabízíme volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Pořádáme různorodě zaměřené zájmové kroužky, tábory, sportovní turnaje a akce…

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova. Pro návštěvníky je připravena interaktivní multismyslová…

Ekocentrum Jizerka

Středisko ekologické výchovy Jizerka č.p. 2  se nachází v malebné horské osadě Jizerka v samém srdci Jizerských hor, v nadmořské…

Ekocentrum Sedmihorky, SEV Český ráj

Ekocentrum Sedmihorky provozuje Středisko ekologické výchovy Český ráj. Ekocentrum leží přímo v srdci Českého ráje a ke své činnosti využívá…

Ekocentrum VČELÍN Brniště

Ekocentrum Brniště se věnuje enviromentálnímu vzdělávání žáků mateřských a základních škol a dlouhodobé práci s dětmi (kroužek ekologické výchovy). Další oblastí…

Geopark Ralsko o. p. s.

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost založená v roce 2013. Na podzim roku 2013 jsme získali titul kandidátský geopark a…

První volnočasový EKOPark Liberec

Unikátní místo, které nedaleko centra Liberce leželo ladem, bylo domovem bezdomovců a narkomanů se v první etapě o rozloze téměř…

Semínko země Semily

Semínko země nabízí a umožňuje rodinám, žákům MŠ a ZŠ z bytovek a panelových domů  zažít romantický prostor dřevěnky a…

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA

Je denní specializované pracoviště pro podporu a realizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s působností převážně v Libereckém kraji. Hlavním posláním…

STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Hejnice

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti…