Hledejte a najdete!

Praktická databáze ekocenter v České republice

ŠKOLENÍ - Jak na dekarbonizaci škol?

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s organizacemi CI2, o. p. s., SUSTO - Sustainability Tools, s.r.o. a Chaloupky o.p.s.…
24.6.2024

Když se s vámi houpá celá louka

ČSOP Vlašim propojuje v patronátech nad mokřady a dalšími cennými lokalitami vzdělávání s konkrétní ochranou přírody.
14.6.2024

Výzva první: Komfortní nebo konfliktní (kritický) projekt?

Většina projektů, se kterými se při výuce MZU setkáváme, má pozitivní, nekonfliktní charakter: budování naučných stezek, výsadba stromů a umístění…
27.5.2024

Badatelé z mateřských škol

Metodika 5-ti na sebe navazujících venkovních výukových programů pro děti předškolního věku, jejichž společným jmenovatelem je téma udržitelné zahrady.

Konflikt jako příležitost k učení

Soubor 15 metodik, které umožní vyučujícím zkoumat s třídami různé oblasti konfliktů od osobních, přes společenské, až k ozbrojeným. Kromě…

Klimatické výukové programy napříč republikou

Celkem 4 ekologické výukové programy pokrývající důležitá témata klimatického vzdělávání, určené pro 2. stupeň ZŠ a střední školy a pro…

Vycházka za brouky na Smolenky u Radějova

Vycházka se uskuteční v pátek 29. června 2024 od 9:00. S průvodcem Václavem Křivanem....
29.06. 2024
Smolenky u Radějova

Za zvířecími sousedy – rorýsi, jiřičky a netopýři ve Veselí nad Lužnicí

Pozorování synantropních druhů ptáků a netopýrů (pomocí ultrazvukových detektorů), seznámení s jejich biologií a...
12.07. 2024
Veselí nad Lužnici, Blatské muzeum – Weisův dům

(Velmi) volný pracovní tábor v ptačím parku Josefovské louky

Přidejte se též! Kdy a jak na tábor přijedete, i kdy z něho odjedete,...
20.07. - 28.07. 2024
Ptačí park Josefovské louky

Co jsou Ekocentra

Ekocentra jsou instituce zaměřené na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu. Organizují denní a pobytové lekce pro školy, vzdělávají pedagogy nebo informují veřejnost o otázkách životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí České Republiky

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Miroslav.Novak@mzp.cz
Jitka.Burianova@mzp.cz
Petra.Novakova@mzp.cz
David.Kunssberger@mzp.cz
www.mzp.cz

Správce portálu
– aktualizace profilů, akcí

Tomáš Popp
tomas.popp@envic.cz