Hledejte a najdete!

Praktická databáze ekocenter v České republice

Studium koordinátora EV jako třípatrový dort

Pokud učitele vyškolíme pouze v environmentálních otázkách, vybavíme je schopností plánovat a koordinovat svoji práci. Ale to nebude dostatečné. Nebudou-li i…
18.7.2024

ŠKOLENÍ - Jak na dekarbonizaci škol?

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s organizacemi CI2, o. p. s., SUSTO - Sustainability Tools, s.r.o. a Chaloupky o.p.s.…
24.6.2024

Když se s vámi houpá celá louka

ČSOP Vlašim propojuje v patronátech nad mokřady a dalšími cennými lokalitami vzdělávání s konkrétní ochranou přírody.
14.6.2024

Badatelé z mateřských škol

Metodika 5-ti na sebe navazujících venkovních výukových programů pro děti předškolního věku, jejichž společným jmenovatelem je téma udržitelné zahrady.

Konflikt jako příležitost k učení

Soubor 15 metodik, které umožní vyučujícím zkoumat s třídami různé oblasti konfliktů od osobních, přes společenské, až k ozbrojeným. Kromě…

Klimatické výukové programy napříč republikou

Celkem 4 ekologické výukové programy pokrývající důležitá témata klimatického vzdělávání, určené pro 2. stupeň ZŠ a střední školy a pro…

Letní kosení na Zbudovských blatech

Přijďte pomoct pokosit, shrabat, odvézt a zpřístupnit  část mokřadů pro letní/podzimní tah bahňáků. Večer...
27.07. - 28.07. 2024

Za nočními motýly, brouky a hmyzem

Vycházka za nočními motýly, brouky a hmyzem s ČSOP Klenice
03.08. - 04.08. 2024 20.00-00.00
Přírodní park Chlum u Nepřevázky

Co jsou Ekocentra

Ekocentra jsou instituce zaměřené na environmentální vzdělání, výchovu a osvětu. Organizují denní a pobytové lekce pro školy, vzdělávají pedagogy nebo informují veřejnost o otázkách životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí České Republiky

Odbor finančních a dobrovolných nástrojů
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Miroslav.Novak@mzp.cz
Jitka.Burianova@mzp.cz
Petra.Novakova@mzp.cz
David.Kunssberger@mzp.cz
www.mzp.cz

Správce portálu
– aktualizace profilů, akcí

Tomáš Popp
tomas.popp@envic.cz