Asociace lesních MŠ

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Asociace lesních MŠ sdružuje 160 lesních mateřských škol a klubů neboli lesních školek z celé České republiky. Informace a inspiraci u nás najdou rodičepedagogovézástupci školek i všichni ostatní, kteří se o tento proud předškolního vzdělávání zajímají.

Naším dlouhodobým záměrem je rozvíjení dobrých podmínek pro vzdělávání předškolních dětí celoročně v přírodě.  A proto:

  • Intenzivně komunikujeme se státní správou, prosadili jsme zakotvení lesní mateřské školy do školského zákona a kontinuálně pracujeme na zlepšování legislativních podmínek lesních školek a vzdělávání v přírodě.
  • Věnujeme se vytváření standardů kvality, které jsou majákem na cestě k profesionalitě pro lesní školky. Certifikujeme lesní MŠ a kluby, které zaručují kvalitní pedagogický přístup, tým a provozní podmínky.
  • Vzděláváme pedagogy, koordinátory nebo ředitele školek, na své si přijdou i rodiče.
  • Poskytujeme know-how k založení a provozu lesní školky formou online Infobalíčku a pravidelných seminářů.
  • Poskytujeme profesionální podporu a platformu pro sdílení zkušeností pro členské organizace (výhody pro členy).
  • Realizujeme projekty zaměřené na předškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou, pořádáme a navštěvujeme mezinárodní konference.
  • Na webových stránkách www.lesnims.cz poskytujeme veškeré informace o lesních školkách pro rodiče, pedagogy, zakladatele, provozovatele, státní správu a všechny ostatní zájemce o tento typ předškolního vzdělávání.
  • Věnujeme se rozšiřování všeobecného povědomí o tom, co je a jak funguje přírodní pedagogika, jak vypadá dobrá lesní školka a co přináší dětem i celé společnosti.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Asociace lesních MŠ, z.s.
Šlikova 47
169 00 Praha 6

e-mail: info@lesnims.cz

https://www.lesnims.cz/