Ekocentra v České republice

Alcedo-středisko volného času Vsetín

Alcedo středisko volného času ve Vsetíně a středisko ekologické výchovy je školské zařízení, které od roku 1990 nabízí služby v…

Centrum Pod Pardusem – kulturní a vzdělávací centrum Oneness o.p.s., Rusava

Centrum Pod Pardusem se nachází v nádherné krajině uprostřed kopců Hostýnských hor, na úbočí vrchu Pardusu v obci Rusava. Obecně prospěšnou činností…

Centrum Veronica Hostětín

Centrum Veronica Hostětín nabízí praktické vzdělávání v prostředí modelových ekologických projektů. V obci můžete navštívit BIOmoštárnu, tradiční sušírnu ovoce, obecní…

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) sdružuje profesionální zoology i amatéry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové…

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.

Dům dětí  a mládeže ASTRA ,  je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které ve Zlíně působí od roku 1990. Nabídka…

Ekocentrum Čtyřlístek

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek vzniklo v roce 2005 spojením Ekocentra Čtyřlístek (1997) a ZO ČSOP Zlín (1991). Posláním organizace je…

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Nové středisko ekologické výchovy Ekocentrum Na Pasece Velíková nabízí ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol i pro žáky…

Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

Mateřským, základním i středním školám nabízíme ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. bylinky, les, odpady, voda, ochrana zvířat…

Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Centrum je zaměřeno zejména na propagaci, poradenství, vzdělávání a osvětu v ekologickém zemědělství a ochraně přírody a udržitelný rozvoj regionu.

Líska

Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí.

Park Rochus

Obecně prospěšná společnost Park Rochus je správcem přírodního a kulturně-historického areálu Park Rochus v Uherském Hradišti. Snahou je zabezpečit v této lokalitě…

Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště

Naším úkolem je nabídnout veřejnosti, školám i jiným institucím všestrannou pomoc na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Jsme jedním z oddělení Domu…