Ekocentra v České republice

Alcedo-středisko volného času Vsetín

Alcedo středisko volného času ve Vsetíně a středisko ekologické výchovy je školské zařízení, které od roku 1990 nabízí služby v…

Centrum Pod Pardusem – kulturní a vzdělávací centrum Oneness o.p.s., Rusava

Centrum Pod Pardusem se nachází v nádherné krajině uprostřed kopců Hostýnských hor, na úbočí vrchu Pardusu v obci Rusava. Obecně prospěšnou činností…

Centrum Veronica Hostětín

Centrum Veronica Hostětín nabízí praktické vzdělávání v prostředí modelových ekologických projektů. V obci můžete navštívit BIOmoštárnu, tradiční sušírnu ovoce, obecní…

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.

Dům dětí  a mládeže ASTRA ,  je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které ve Zlíně působí od roku 1990. Nabídka…

Ekocentrum Čtyřlístek

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek vzniklo v roce 2005 spojením Ekocentra Čtyřlístek (1997) a ZO ČSOP Zlín (1991). Posláním organizace je…

Ekocentrum Na Pasece Velíková

Nové středisko ekologické výchovy Ekocentrum Na Pasece Velíková nabízí ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol i pro žáky…

Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

Mateřským, základním i středním školám nabízíme ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. bylinky, les, odpady, voda, ochrana zvířat…

Líska

Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí.

Park Rochus

Obecně prospěšná společnost Park Rochus je správcem přírodního a kulturně-historického areálu Park Rochus v Uherském Hradišti. Snahou je zabezpečit v této lokalitě…

Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště

Naším úkolem je nabídnout veřejnosti, školám i jiným institucím všestrannou pomoc na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Jsme jedním z oddělení Domu…

Středisko volného času KLUBKO Staré Město, p.o. – Žabka – centrum ekologické výchovy

Žabka je odloučeným pracovištěm Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace (SVČ Klubko). Vzniklo v roce 1994. Nyní sídlí ve…

Valašské ekocentrum

Pořádáme odborné a environmentálně zaměřené semináře, exkurze, přednášky, praxe pro studenty sředních a vysokých škol, osvětové akce, přírodovědné exkurze pro veřejnost…