Ekodomov, o.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekodomov realizuje celorepublikovou osvětovou kampaň Kompostuj.cz na podporu domácího a komunitního kompostování a odděleného sběru bioodpadů, pořádá soutěž Miss kompost pro zvýšení povědomí občanů o bioodpadech a kompostování, zajišťuje výukové programy, osvětová divadla a aktivity pro žáky škol i širokou veřejnost, vydává osvětové materiály o bioodpadu a kompostování, provozuje pražský Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol.

Ekodomov podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; prosazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

V souladu s tímto posláním Ekodomov připravuje netradiční osvětové a informační kampaně.

Ekodomov realizuje celorepublikovou osvětovou kampaň Kompostuj.cz, jejíž součástí je například divadelně osvětový program Vivat Kompostela, soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování Miss kompost, kompostovací poradna a další aktivity pro zvýšení povědomí občanů o bioodpadech a kompostování.

Pracovníkům samospráv měst a obcí Ekodomov pomáhá orientovat se v oblasti hospodaření s odpady a hledat individuální efektivní řešení pro každou obec například prostřednictvím benchmarkingu obcí. Ekodomov vydává osvětové materiály o bioodpadu a kompostování.

Prostřednictvím školních výukových programů a vzdělávacích divadel a aktivit Ekodomov pomáhá vzdělávat žáky a studenty. Pedagogům poskytuje výukové a metodické materiály, které jim pomáhají pokračovat v začleňování ekologických témat do výuky.

V Praze v Podbabě provozuje Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol.

Ekodomov provozuje e-shop Ekonákup.cz pro zdravou zahradu, ekologickou domácnost, pro školy i pro firmy, a to nejen s pomůckami pro bioodpad a kompostování.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htm


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekodomov, o.s.
V Podbabě 29b
160 00 Praha 6
Email: info@ekodomov.cz
Tel.: +420 234 697 402

http://www.ekodomov.cz