Ekodomov, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Jsme renomovaná nezisková organizace s dlouholetou tradicí a působností po celé České republice. Ve veřejném prostoru komunikujeme téma ohrožení kvality půdy v ČR a vlivu odpovědného zacházení s ní na životní prostředí. Naše kampaň Kompostuj.cz se dlouhodobě zabývá možnostmi redukce komunálního odpadu se zaměřením na vytřídění a recyklaci biomateriálu kompostováním. Řešíme různé způsoby kompostování a […]

Jsme renomovaná nezisková organizace s dlouholetou tradicí a působností po celé České republice. Ve veřejném prostoru komunikujeme téma ohrožení kvality půdy v ČR a vlivu odpovědného zacházení s ní na životní prostředí. Naše kampaň Kompostuj.cz se dlouhodobě zabývá možnostmi redukce komunálního odpadu se zaměřením na vytřídění a recyklaci biomateriálu kompostováním. Řešíme různé způsoby kompostování a věnujeme se jejich popularizaci, nabízíme poradenství zaměřené na zavádění individuálního kompostování a vermikompostování a také zavádíme třídění biomateriálu a kompostování ve školách (projekt Rosteme na zahradě). Kromě toho podporujeme komunitní kompostování ve městech a obcích (pilotní projekty Spolu8bio a Zelená zákoutí). Pořádáme soutěž Miss kompost, která je jakýmsi mistrovstvím ČR v kompostování a  vrcholí Kompost Festem. Více najdete na kompostuj.cz. Vyvíjíme a sami vyrábíme různé tipy kompostérů, které prodáváme na ekonakup.cz, stejně jako ověřené kvalitní kompostéry a kompostovací pomůcky od jiných výrobců.

Věříme, že kvalitní ekologická výchova může mít určující vliv na rozvíjení pozitivního vztahu dětí k přírodě. Proto pro školy na klíč organizujeme venkovní přírodovědný kroužek Malý průzkumník přírody určený mladším školním dětem. Metodika zahrnuje prvky přírodní a zážitkové pedagogiky. Pro pokročilé průzkumníky také zařazujeme badatelsky orientované vyučování. Podporujeme respektující přístup k dětem a snažíme se dbát na zajištění bezpečného prostředí. S dětmi sledují proměny přírody během roku a vedou je k hlubšímu poznání přírodních lokalit v blízkosti jejich školy. Více na malypruzkumnikprirody.cz.

Jsme certifikovaným poskytovatelem ekologických výukových programů. Pro MŠ a ZŠ máme na výběr z cyklu vzdělávacích programů a divadelních představení, které zrealizujeme přímo ve vaší škole nebo školce, objednat je můžete na ekoprogramy.cz. V rámci projektu Rosteme na zahradě! pomáháme mateřským a základním školám zavádět třídění biomateriálu, kompostování a pěstování. Školní zahrady proměňujeme tak, aby se staly místem bádání a praktického učení. V rámci programu vytváříme a nabízíme výukové a metodické materiály pro učitele a žáky, některé z nich koupíte na ekonakup.cz.

Od roku 2009 provozujeme Šárynku – nejstarší lesní školku v Čechách. Její dvě třídy dnes sídlí ve dvou jurtách postavených na naší přírodní zahradě. Školka s dlouhou tradicí a vlastním školním vzdělávacím programem, který vychází z principů waldorfské a přírodní pedagogiky, je zapsaná v rejstříku MŠMT, je členem Asociace lesních mateřských škol a splňuje Standardy kvality. Skupinky maximálně 16 dětí jsou po celý den doprovázeny dvěma kvalifikovanými pedagogy, což umožňuje individuální přístup. Děti za každého počasí tráví až 80 % času venku, což prokazatelně pozitivně ovlivňuje jejich odolnost. Ve školce probíhá příprava předškoláků na vstup do základní školy.  Nabízíme možnost dietního a vegetariánského stravování. Bližší informace získáte na sarynka.cz.

Provozujeme vlastní obchod ekonakup.cz , ve kterém nabízíme specializovaný sortiment související s našimi tématy – zahradní a komunitní kompostéry, vermikompostéry, kompostovací toalety, kompostovatelné sáčky a tašky, speciální nádoby a koše na bioodpad, vyvýšené záhony, potřeby pro pěstitele, pomůcky pro malé průzkumníky, ekologickou drogerii a knihy zabývající se souvisejícími tématy.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekodomov, z.s.
V Podbabě 29b
160 00 Praha 6
Email: info@ekodomov.cz
vedeni@ekodomov.cz

Tel.: +420 234 697 402

http://www.ekodomov.cz