Ekocentrum Nyctalus

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Nyctalus pořádá přednášky a výukové programy  s živými zvířaty(netopýři, ježci, československý vlčák) pro předškolní děti, školní děti a studenty, pro školní družiny, pro děti se speciálními potřebami. Organizuje zážitkové osvětové akce s živými ochočenými netopýry pro širokou veřejnost, pro rodiny s dětmi, dětské kolektivy s pedagogem, seniory i postižené. Akce probíhají v místnosti nebo v přírodě(včetně exkurzí do podzemních prostor).

Přednášky, výukové programy a osvětové akce realizuje u klienta nebo v přírodě. Probíhají v místnosti nebo v terénu, včetně exkurze do podzemních prostor a jeskyní. K edukačním účelům chová trvale hendikepované netopýry a další zvířata. Netopýři jsou pod dlouhodobým veterinárním dohledem, ochočení, dají se pohladit, nakrmit, vyfotit. Ukázky živých netopýrů doplňují aktivity a drobné tvořivé činnosti motivované životem netopýrů, přednášky s promítáním, nahrávky netopýřích hlasů, ukázky výzkumných metod (detektoring apod.), film Netopýři ve tmě apod. Programy jsou přizpůsobeny věku, schopnostem účastníků a prostředí.

– poskytuje záchranu a péči nalezeným, zraněným a handicapovaným netopýrům včetně netopýřích kolonií
– provozuje poradenskou SOS netopýří linku pro veřejnost i záchranné stanice.
– vydává vlastní výukové, osvětové i odborné materiály a publikace.
– nabízí pomoc studentům při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových pracích převážně nebo částečně zaměřených na netopýry.
– spolupracuje s odbornými a vědeckými institucemi

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ZO ČSOP Nyctalus
Jasmínová 2665, 106 00 Praha 10
Tel.: 731 523 599
E-mail: nyctalus@email.cz

http://www.nyctalus.cz/