Ekocentra v České republice

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu

Ekocentrum a ekopobyty Karlovice Nabízíme programy pro školy zaměřené na poznávání místního dědictví, přírody v Jeseníkách, ale i obecnějších témat týkajících…

ADRA oddělení vzdělávání

ADRA oddělení vzdělávání se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání již od roku 2006. Pomáhá zařadit globální rozvojové vzdělávání do výuky a života škol. Vytváří…

Alcedo-středisko volného času Vsetín

Alcedo středisko volného času ve Vsetíně a středisko ekologické výchovy je školské zařízení, které od roku 1990 nabízí služby v…

AREAviva – Sdružení pro ekologii a zemědělství

Cílem organizace AREA viva je podpora trvale udržitelných forem zemědělství, rozvoje venkova a propagace ekologického zemědělství. Realizace výukových programů probíhá…

ARPOK, o.p.s.

Mateřským, základním a středním školám v Olomouci i okolí nabízíme výukové programy a projektové dny věnující se různým globálním a…

Asociace lesních MŠ

Asociace lesních MŠ sdružuje 160 lesních mateřských škol a klubů neboli lesních školek z celé České republiky. Informace a inspiraci u nás…

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ekologickou výchovu realizujeme prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a okolí, ekodivadel a akcí…

Bečovská botanická zahrada – 23/02 ZO ČSOP BERKUT

Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě se zaměřuje na organizaci osvětových přírodovědných i společensko-kulturních akcí a exkurzí pro veřejnost, workshopů a…

BEZK

Naše organizace se zabývá především environmentální žurnalistikou, ale je aktivní i v oblasti vzdělávání. Zde se zabývá jednak vzděláváním studentů…

Botanická zahrada hl. města Prahy

Botanická zahrada hlavního města Prahy je příspěvkovou organizací, která zprostředkovává odborné informace o rostlinách, botanice, zahradnictví a ochraně rostlin široké…

Botič o.p.s.

Organizace Botič o.p.s. působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvur od roku 1994. Realizujeme zde ekologické výukové programy, vzdělávací akce…

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Svůj název nese podle chráněné…