ADRA oddělení vzdělávání

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

ADRA oddělení vzdělávání se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání již od roku 2006. Pomáhá zařadit globální rozvojové vzdělávání do výuky a života škol. Vytváří metodické materiály pro vyučující od mateřských po střední školy. Vzdělává budoucí učitele a učitelky. Popularizuje globální témata prostřednictvím komiksové soutěže. Přibližuje problematiku udržitelného rozvoje široké veřejnosti. Organizuje workshopy a další akce.

Díky propojenosti současného světa se globální témata stávají součástí našeho každodenního života. Věříme, že udržitelný svět je možný a že všichni lidé v něm mají možnost žít důstojný život. Proto se v Adře již od roku 2006 věnujeme globálnímu rozvojovému vzdělávání v Česku.

▪       Přibližujeme globální témata a problémy žákům i široké veřejnosti.

▪       Poskytujeme metodickou podporu vyučujícím a vzděláváme budoucí učitele.

▪       Hlavním pilířem našich programů jsou cíle udržitelného rozvoje, které ukazují cestu, jak řešit změnu klimatu, chudobu, nerovnost a další palčivé světové problémy současnosti.

NAŠE AKTIVITY

Metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro školy

Učitelům nabízíme kompletní metodiky pro práci s globálními tématy ve výuce. Vybírat mohou z materiálů pro mateřské, střední školy a 2. stupeň základních škol; metodika pro 1. stupeň ZŠ vzniká letos. Materiály jsou na našem webu volně ke stažení.

Výuka na vysokých školách

Ve spolupráci s vysokými školami v celém Česku pořádáme odborné semináře o globálních a environmentálních tématech pro budoucí učitelky a učitele. Ročně projde našimi kurzy přes 500 studentů a studentek.

Komiksová soutěž

Cílem Komiksové soutěže je motivovat mladé lidi, aby využívali komiks k vyjádření svých názorů na témata jako změna klimatu, migrace nebo rovnost pohlaví, a probudit v nich aktivní občanství. Komiksové soutěže se každoročně účastní stovky mladých umělců. Díky projektu Talking Bubbles jsme rozšířili soutěž i do dalších evropských zemí ? Polska, Portugalska a Slovinska.

Komiksová výstava

Nabízíme k zapůjčení do škol či dalších institucí výstavu komiksů na téma klimatické změny. Součástí výstavy jsou i doprovodné texty, které témata vysvětlí v obecné rovině, a pracovní list, jak s tématem pracovat při výuce.

Světová škola

Program Světová škola pomáhá školám zařadit globální rozvojové vzdělávání do výuky i života školy skrze aktivní metody výuky nebo projektové vyučování a podporuje je v aktivním řešení vybraného globálního problému. Zapojené školy získají prestižní certifikát Světová škola pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Oddělení vzdělávání ADRA, o.p.s.

Markova 600/6

158 00 Praha 5  Jinonice

kontakt: https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/kontakty/

www.adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku