Botič o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Organizace Botič o.p.s. působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvur od roku 1994. Realizujeme zde ekologické výukové programy, vzdělávací akce v oblasti EVVO pro pedagogy i veřejnost. Dále provozujeme Rodinné centrum Mateřídouška a v rámci toho i příměstské tábory.

Naše poslání: Žijeme přírodou i ve městě. Na Toulcově dvoře proměňujeme prožitky ve vědomé učení a inspirujeme k environmentálně odpovědnému jednání.

Jsme členem zapsaného spolku Toulcův dvůr a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Botič o.p.s. byl založen v roce 2013 jako nástupnická organizace občanského sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, založeného v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze.

Od roku 2016 jsme držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentální výchovy EV+. Certifikaci pravidelně obnovujeme.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb.

Nejbližší akce

Jak vést děti k ohleduplnému chování k přírodě? Exkurze do MŠ Klánovice.

Exkurze do mateřské školy Klánovice zaměřená především na seznámení s ekoprovozem, prohlídku interiéru i školní zahrady, včetně vlastnoručně vyrobených pomůcek. Součástí budou i motivační principy rozvíjející ohleduplný vztah k přírodě. Chtěli byste zjistit, jak lze pomocí školní zahrady vést děti k ohleduplnému chování k přírodě? Nabízíme Vám příklad dobré praxe z mateřské školy Klánovice. Vydejte […]
12.04. 2023 14.00-18.00
Mateřská škola Klánovice, V žáčku 219/2 Praha 14 - Klánovice 190 14

Osobnostní rozvoj učitelů mateřských škol

Akreditovaný seminář PhDr. Jana Svobody je určen primárně pro pedagogy předškolních zařízení. Účastníci si na něm procvičí techniky vedoucí k sebepoznání, sebepojetí, sebereflexi, sebeřízení, seberozvoji a psychohygieně. Psychický stav pedagogů bezesporu ovlivňuje chování dětí ve školách, a to především v těch mateřských. Přesto se pedagogům předškolních zařízení dostává málo možností vzdělávání se a podpory v […]
04.05. 2023 10.00-14.00
Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 12 - Modřany

Učíme v terénu podle motivačních principů D. Sobela

Akreditovaný seminář zaměřený na motivační principy D. Sobela pro plánování venkovní výuky v mateřských školách. Seminář povede naše zkušená lektorka Vendula Stará. Pro současné „interiérové“ děti je čím dál obtížnější udržovat pouto s přírodou. Jak toto pouto posilovat, aby to bylo nejen zábavné, ale také to naplňovalo vzdělávací cíle? Jednou z možných odpovědí jsou motivační principy D. […]
13.04. 2023 09.00-13.00
Botič o.p.s., Kubatova 32/1, 102 00, Praha 10 - Hostivař

Kontakt

Botič o.p.s.
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 1/32
102 00 Praha 10
Tel:. +420 271 750 548
E-mail: botic@toulcuvdvur.cz

https://www.toulcuvdvur.cz/botic