Botič o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Působí ve Středisku ekologické výchovy od roku 1994. Realizuje zde ekologické výukové programy, environmentálně laděné akce pro veřejnost, provozuje Rodinné centrum Mateřídouška, nabízí programy určené pro další vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO.

Posláním společnosti Botič je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit soustavně a smysluplně působit na návštěvníky střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, a tím je vést k citlivosti a úctě k přírodě i tradicím a k environmentálně odpovědnému jednání.

Botič je členem zapsaného spolku Toulcův dvůr a Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Botič o.p.s. byl založen v roce 2013 jako nástupnická organizace občanského sdružení Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič, založeného v roce 1990 s cílem rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu v Praze.

V roce 2016 jsme získali oprávnění používat značku SEV+, která dokládá, že naše organizace splňuje předpoklady pro poskytování  kvalitních služeb v oblasti environmentální výchovy.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb.

Nejbližší akce

Ekopsychologie pro pedagogickou praxi - 3 semináře

Seminář je určen pro pedagogy, začínající i pokročilé lektory a lektorky. Je akreditován MŠMT. Jedná se o cyklus 3 seminářů. Realizace v termínech: 20. - 21. ledna, 20. -21. února, 25. -26. března 2023. Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog, pedagog.
20.01. - 21.01. 2023
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Kontakt

Botič o.p.s.
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 1/32
102 00 Praha 10
Tel:. +420 271 750 548
E-mail: botic@toulcuvdvur.cz

https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/programy-pro-skoly-a-skolky