Ekocentra v České republice

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko se zábavně - naučnou a prožitkovou vnitřní a venkovní expozicí o Moravském…

EkoCentrum Brno

EkoCentrum Brno se představuje jako příjemné místo otevřené celé rodině s pestrou nabídkou služeb, tematických akcí a zážitkových programů. EkoCentrum…

Ekocentrum Jezerka

Ekocentrum Jezerka se nachází na okraji Moravského krasu v areálu Axmanovy hájenky na Jezerách v Pozořicích u Brna. Zaměřujeme se zejména na…

Ekocentrum Městské lesy Znojmo

Nabízíme dětem z mateřských škol a prvního stupně základních škol seznámení s ekosystémem lesa, prací lesníků, myslivostí a přírodními zákonitostmi vůbec,…

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Ekocentrum Trkmanka je nedávno zřízené zařízení pro environmentální vzdělávání na jižní Moravě. Nachází se v klidové části obce Velké Pavlovice. Nabízíme…

Ekocentrum Veselá biofarma

Veselá biofarma je zájmové sdružení přátel ve Velkých Hostěrádkách (Jihomoravský kraj), kteří na různých pozicích pracují pro ekologické zemědělství v…

Ekologická poradna Veronica při ZO ČSOP Veronica

Ekologická poradna Veronica sídlí v Domě ochránců přírody. Zdarma je zřizováno ZO ČSOP Veronica, jejímž posláním je podpora šetrného vztahu…

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro…

Kaprálův mlýn

Ekologické středisko Kaprálův mlýn se rozprostírá v údolí Říčky v jižní části Moravského krasu. Tucet biotopů a jeskyní pár minut chůze od budovy…

Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády provozuje nezisková organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. Posláním PSH je chránit a pečovat o mimořádně cennou přírodu…

LIPKA – pracoviště Jezírko

Těžištěm činnosti Jezírka jsou jednodenní výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol Jihomoravského kraje. Velká část výuky probíhá…

LIPKA – pracoviště Kamenná

Kamenná je jedním z pěti pracovišť brněnské Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.