Ekocentra v České republice

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu pořádá akce pro veřejnost a provozuje odbornou knihovnou se zaměřením na pasivní stavby. Veřejnosti poskytuje poradenství se…

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko se zábavně - naučnou a prožitkovou vnitřní a venkovní expozicí o Moravském…

EkoCentrum Brno

EkoCentrum Brno se představuje jako příjemné místo otevřené celé rodině s kompletním servisem a pestrou nabídkou služeb, tematických akcí, seminářů,…

Ekocentrum Jezerka

Ekocentrum Jezerka se nachází na okraji Moravského krasu v areálu Axmanovy hájenky na Jezerách v Pozořicích u Brna. Zaměřujeme se zejména na…

Ekocentrum Městské lesy Znojmo

Nabízíme dětem a veřejnosti seznámení s lesem, prací lesníků, myslivostí  a děním v přírodě vůbec, a to zábavnou formou ? hry, výtvarná soutěž…

Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Ekocentrum Trkmanka je nedávno zřízené zařízení pro environmentální vzdělávání na jižní Moravě. Nachází se v klidové části obce Velké Pavlovice. Nabízíme…

Ekocentrum Veselá biofarma

Veselá biofarma je zájmové sdružení přátel ve Velkých Hostěrádkách (Jihomoravský kraj), kteří na různých pozicích pracují pro ekologické zemědělství v…

Ekologická poradna Veronica při ZO ČSOP Veronica

Ekologická poradna Veronica sídlí v Domě ochránců přírody. Zdarma je zřizováno ZO ČSOP Veronica, jejímž posláním je podpora šetrného vztahu…

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus je uskupení převážně mladých lidí do 26 let, kterým není lhostejný svět, ve kterém žijí. Propojují proto smysluplnou práci pro…

Kaprálův mlýn

Kaprálův mlýn je samota v údolí Říčky v jižní části Moravského krasu. Nad mlýnem se vypíná Lysá hora porostlá teplomilnou stepní vegetací s mnoha…

Lamacentrum Hády

Lamacentrum Hády provozuje nezisková organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. Posláním PSH je chránit a pečovat o mimořádně cennou přírodu…

LIPKA – pracoviště Jezírko

Těžištěm činnosti Jezírka jsou jednodenní výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol Jihomoravského kraje. Velká část výuky probíhá…