Blog

Budoucnost planety na talíři

Jídlo hraje v našem životě jednu z nejdůležitějších rolí. Je to nejen základní potřeba pro naše přežití, ale také nám poskytuje potěšení a radost. To, co jíme, může mít výrazný vliv na naše zdraví a celkovou pohodu. Ale co někdy přehlížíme, je vliv našeho jídelníčku na planetu.
27.11.2023

Ekovýchova spravedlivě pro všechny

Ekovýchova v kontextu s aktuálními sociálními otázkami byla tématem šestého ročníku celorepublikové konference EVVO
20.10.2023

Sever představil v Holandsku Školu pro udržitelný život

V květnu se uskutečnila v holandském Leidenu, v krásné budově muzea Naturalis Biodiversity Centre, mezinárodní konference pro vzdělavatele ETE IV (Educating the Educators), jíž se zúčastnili i zástupci Střediska ekologické výchovy Sever.
13.10.2023

Přírodní detektivové

Další ukázka programu, který tematicky souvisí s letošní Národní konferencí EVVO a jejím sloganem "Ekovýchova spravedlivě pro všechny".
6.9.2023

Speciální lidé se speciálními potřebami

"EVVO spravedlivě pro všechny" je téma chystané podzimní Národní konference EVVO (www.konference-evvo.cz). Tento příspěvek v Blogu je vlastně malou upoutávkou na konferenci a prezentuje zkušenosti Ekocentra Hostětín z programů pro handicapované.
1.9.2023

Šíření dobré praxe EVVO a EP v rámci kraje

Společná tvorba výukových programů a projektových dnů ve Zlínském kraji, zejména na podporu projektové a venkovní výuky
1.8.2023

Dunajský umělěc

Vybízíme žáky a jednotlivce ze všech základních a středních škol, klubů, nevládních organizací, denních stacionářů či sdružení z celé České republiky, aby se zapojili do soutěže Dunajský umělec 2023 (Danube Art Master 2023), která už od roku 2004 spojuje tisíce dětí ze zemí povodí a přítoků Dunaje.
27.7.2023

Prostředí jako kulisa či pomůcka?

O výuce venku se hodně mluví a píše jako o něčem, co má velký potenciál. Proto je dobrou zprávou, že roste počet vzdělavatelů, kteří výuku venku praktikují pravidelně. Mé zkušenosti mě dovedly k zamyšlení o různých podobách učení venku.
14.7.2023

mini-EVVO zpravodaj II/23

Druhý letošní zpravodaj MŽP pro pracovníky v oblasti EVVO shrnuje nové příspěvky na webu ekocentra.cz a mj. informuje o tom, že výzva Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty vzbudila u žadatelů obrovský zájem.
14.6.2023

Jak neztratit naději? Dejte studentům příležitost!

Naše ekocentrum Huslík působí v malebném kraji pojmenovaném po řece Labi. Jak mnozí z vás asi tuší, naše Polabská nížina patří mezi oblastí s intenzivním zemědělstvím a ještě intenzivnějšími zábory zemědělské půdy velkými průmyslovými halami.
1.6.2023

„Zachránit planetu není úkol jednoduchý, ale jsme v tom spolu a právě v tom je naše síla!”, říkají studenti z letošní CO2 ligy

CO2 liga je celoroční klimatický vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol, který zprostředkovává žákům informace o klimatické krizi a o tom, jak ovlivňuje jejich život. Nejlepší účastníci letošního, již třináctého, ročníku se setkali 1. června na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali výsledky roční práce dalším týmům a významným hostům. Do letošního programu, který…
31.5.2023

Široká veřejnost a vzdělávání o klimatu?

Je těžké být vzdělavatelem a snažit se učit o mitigaci a adaptačních opatřeních cílovou skupinu, která to vlastně nechce. A kdyby jen nechtěla, ona se přímo brání. Protože je to těžké a nepříjemné téma. Prvním krokem je vlastně připustit si samotný fakt změny klimatu a hned druhým krokem je přijmout skutečnost, že se budu muset omezovat. A to přece nikdo…
17.5.2023