Blog

Jak neztratit naději? Dejte studentům příležitost!

Naše ekocentrum Huslík působí v malebném kraji pojmenovaném po řece Labi. Jak mnozí z vás asi tuší, naše Polabská nížina patří mezi oblastí s intenzivním zemědělstvím a ještě intenzivnějšími zábory zemědělské půdy velkými průmyslovými halami.
1.6.2023

„Zachránit planetu není úkol jednoduchý, ale jsme v tom spolu a právě v tom je naše síla!”, říkají studenti z letošní CO2 ligy

CO2 liga je celoroční klimatický vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol, který zprostředkovává žákům informace o klimatické krizi a o tom, jak ovlivňuje jejich život. Nejlepší účastníci letošního, již třináctého, ročníku se setkali 1. června na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali výsledky roční práce dalším týmům a významným hostům. Do letošního programu, který…
31.5.2023

Široká veřejnost a vzdělávání o klimatu?

Je těžké být vzdělavatelem a snažit se učit o mitigaci a adaptačních opatřeních cílovou skupinu, která to vlastně nechce. A kdyby jen nechtěla, ona se přímo brání. Protože je to těžké a nepříjemné téma. Prvním krokem je vlastně připustit si samotný fakt změny klimatu a hned druhým krokem je přijmout skutečnost, že se budu muset omezovat. A to přece nikdo…
17.5.2023

O odvaze nerůst

Tadeáš Žďárský vystudoval obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studoval také Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde se přes klimatickou krizi dostal až k ekologické ekonomii. V současnosti pracuje v organizaci NaZemi, kde se věnuje kritické pedagogice, klimatickému vzdělávání a nerůstu. Rozhovor vyšel v časopisu pro ekogramotnost BEDRNÍK.
1.5.2023

Tak jsme si opět užili Den Země

Martin Kříž se netradičně ohlíží za Dnem Země a nutně vyvstávají otázky typu, zda jsou jednodenní festivaly oslavy přírody stále platnou anebo přežitou ekovýchovou pro veřejnost?
24.4.2023

Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty

MŽP/SFŽP v dubnu vyhlásilo další výzvu v rámci Národního programu životní prostředí zaměřenou na klimatické vzdělávání a osvětu, která má za cíl nastartovat různé typy větších, ideálně nadregionálních, vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na souvislosti změny klimatu.
13.4.2023

Je ekovýchova k smíchu?

Poslední číslo Environmental Education Research se zaměřuje na humor v environmentální výchově. V našem oboru často řešíme, jak učit negativními emocemi naplněná témata. Zdůrazňováním jejich depresivnosti ale někdy nechtěně spouštíme obranné mechanismy, vedoucí k odmítání a apatii.
4.4.2023

A co můžeme dělat?

Až se vás studentky a studenti zeptají, co mají - profesně a občansky - se stále katastrofičtější zejména klimatickou situací, ve které se nacházíme, dělat... Inspirujte se tipy Josefa Patočky.
27.3.2023

Proč neposloucháme klimatické vědce?

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) vydal 20.3.2023 závěrečnou Syntézu rozsáhlé zprávy o základech, dopadech a možnostech zmírňování probíhající změny klimatu.
21.3.2023

mini-EVVO zpravodaj I/23

MŽP zavádí pravidelný čtvrtletní zpravodaj pro oblast EVVO. Novinky, metodiky, dotace zejména pro ekocentra.
16.3.2023

Světelné znečištění – vedle normy je potřeba i osvěta

Česko má odteď účinná pravidla proti světelnému znečištění. Cílem je, aby světlo neškodilo lidskému zdraví ani přírodě.
13.3.2023

Malý průvodce po ekocentrech – 6/6 EKOCENTRA PRO VEŘEJNOST

Představení osvětových aktivit ekocenter zaměřených na širokou veřejnost. Příklady míst, hojně navštěvovaných zejména rodiny s dětmi (mezigenerační učení).
6.3.2023