Ekocentra v České republice

ARPOK, o.p.s.

Mateřským, základním a středním školám v Olomouci i okolí nabízíme výukové programy a projektové dny věnující se různým globálním a…

Ekocentrum Iris

Mateřským, základním i středním školám Prostějova i okolí nabízíme ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. bylinky, les,…

Ekocentrum Nemeleme

Ekocentrum Nemeleme pořádá enviromentální programy pro děti na mateřských, základních i středních školách, ale i pro dospělé. Dále nabízí pořádání…

Ekocentrum Rychleby

Ekocentrum Rychleby je nově vzniklé ekocentrum na Jesenicku v Rychlebských horách provozováno občanským sdružení Ester.

Hnutí DUHA Olomouc

Působí především v Olomouckém, částečně také v Moravskoslezském a Zlínském kraji (především v Beskydech). Věnuje se osvětě a vzdělávání široké…

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Program v biokoridoru Hvězdárna a budově Hvězdárny Přerov je ve znamení Slunce, půdy a života na jejím povrchu i pod…

ORNIS – ornitologická stanice Muzea Komenského

V rámci své muzejní činnosti seznamuje s problematikou ochrany přírody a dalšími tématy prostřednictvím výstav, přednášek, dílen, exkurzí, koncertů, jednodenních…

Rozvišť, z.s.

Spolek Rozvišť, z.s. se zabývá environmentální výchovou a vzděláváním dětí a mládeže s důrazem na pobyt dětí v přírodě. Školám nabízíme…

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Sluňákov se snaží nabízet prožitky, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i sobě samému. Společně s lidmi hledá cestu…

Středisko volného času Doris Šumperk

SVČ a ZpDVPP Doris je příspěvková organizace zřizovaná Městem Šumperk. Součástí tohoto zařízení je i středisko ekologické výchovy (SEV), které…

Ústav ekologického vzdělávání, z.ú. Mladoňov (ÚEV Mladoňov)

ÚEV je ekologické volnočasové centrum v podhůří Jeseníků, jehož hlavním cílem je efektivní a zábavné využití (nejen) volného času dětí, mládeže…