Ekocentra v České republice

Centrum ekologické výchovy VIANA

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a založeno z…

Ekocentrum při Podkrušnohorském zooparku Chomutov

Ekocentrum Podkrušnohorského zooparku nabízí výukové programy, které se odehrávají v příjemném prostředí areálu zooparku. Výuka probíhá venku v bezprostřední blízkosti…

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

Ekocentrum se specializuje na monitoring znečištění ovzduší v Ústeckém kraji, ekoporadenství a environmentální výchovu.

Malá Jižní stráň

Malá jižní stráň je environmentální vzdělávací centrum. Pořádá kurzy a workshopy, je místem mezioborových setkání, místem propojení teoretických poznatků a…

Plšíkova učebna-Správa Národního parku České Švýcarsko

Plšíkova učebna byla vytvořena v roce 2017 v přírodním areálu u sídla Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Jedná se…

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

Hlavní cíl nové společnosti: výchova k trvale udržitelnému životu prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,  je shodný s cíli zakladatele,…

ZO ČSOP 39/02 Klíny

Ekocentrum se nachází na vrcholku Krušných hor v nadmořské výšce 820 n.m. Je součástí malé farmy hospodařící v režimu ekologického…