Ekocentra v České republice

Centrum ekologické výchovy VIANA

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a založeno z…

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) sdružuje profesionální zoology i amatéry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové…

Dům Českého Švýcarska – České Švýcarsko o.p.s.

České Švýcarsko o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a…

Ekocentrum při Podkrušnohorském zooparku Chomutov

Ekocentrum Podkrušnohorského zooparku nabízí výukové programy, které se odehrávají v příjemném prostředí areálu zooparku. Výuka probíhá venku v bezprostřední blízkosti…

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

Ekocentrum se specializuje na monitoring znečištění ovzduší v Ústeckém kraji, ekoporadenství a environmentální výchovu.

Plšíkova učebna-Správa Národního parku České Švýcarsko

Plšíkova učebna byla vytvořena v roce 2017 v přírodním areálu u sídla Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Jedná se…

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

Hlavní cíl nové společnosti: výchova k trvale udržitelnému životu prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,  je shodný s cíli zakladatele,…

ZO ČSOP 39/02 Klíny

Ekocentrum se nachází na vrcholku Krušných hor v nadmořské výšce 820 n.m. Je součástí malé farmy hospodařící v režimu ekologického…