Česká společnost ornitologická

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. Prosazujeme ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáháme rozvoji ornitologie i ochrany ptáků. Zkoumáme a chráníme ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivujeme i širokou veřejnost.

Založili jsme a pečujeme o ptačí rezervace, kde připravujeme vhodné podmínky pro cílové ohrožené druhy ptáků. Zdejší přírodu přibližujeme školám v rámci výukových programů a veřejnosti prostřednictvím přístupných naučných stezek. Pořádáme vycházky a další akce pro veřejnost, školíme učitele a vytváříme pro ně výukové materiály, pořádáme odborné semináře zaměřené na ochranu přírody. Vydáváme časopis Ptačí svět. 

Naši poradci

Eva Pleskotová – zodpovídá obecné dotazy týkající se ptáků (nejdříve se, prosíme, ujistěte, že informace není na našem webu)Jak ptákům pomoci nebo co dělat, když Vám ptáci komplikují život, zjistíte na https://www.birdlife.cz/o-ptacich/otazky-a-odpovedi/.

Lukáš Viktora, Evžen Tošenovský – specialisté v ochraně synantropních druhů ptáků (problematika ptáků hnízdících na budovách), kolize ptáků se skly

Václav Zámečník – specialista na problematiku ochrany ptáků v zemědělské krajině

Břeněk Michálek – specialista v oblasti ochranářského managementu (jak přetvořit vlastní pozemky pro ptáky a pro přírodu, viz https://www.birdlife.cz/rezervace/mam-pozemek-a-chci-ho-pretvorit-pro-ptaky/)

Klára Hlubocká – specialista v oblasti prevence a vyšetřování ptačí kriminality (trávení, střílení a jiné pronásledování ptáků.

 

Nejbližší akce

Letní kosení na Zbudovských blatech

Přijďte pomoct pokosit, shrabat, odvézt a zpřístupnit  část mokřadů pro letní/podzimní tah bahňáků. Večer se zaposloucháme do noční nálady Zbudovských blat a ráno budeme pozorovat ptáky Přespíme na lokalitě ve vlastních stanech. Akce proběhne v rámci projektu Mapujeme ptáky a pomáháme přírodě. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.  
27.07. - 28.07. 2024

Podzimní brigáda v ptačím parku Zbudovská blata

Dobrovolnická akce, vaší účastí přispějete k rozvoji ptačího parku Zbudovská blata. Přidat se může každý. Odstraníme náletové dřeviny, abychom „otevřeli“ mokřadní části parku pro luční druhy bahňáků, na které zde cílíme. S sebou: holiny, pracovní oděv a rukavice, svačinu a něco na oheň Akce proběhne v rámci projektu Mapujeme ptáky a pomáháme přírodě. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního […]
02.11. 2024 - 01.01. 1970 09.00-12.00
Sraz u vstupu do parku nad železničním přejezdem (49.0816778N, 14.3443231E, příjezd od Mydlovar)

Podzimní brigáda v ptačím parku Mnišské louky

Zveme vás na dobrovolnickou akci, přijít může každý. Předpokládaný konec akce v odpoledních hodinách, ale odejít může kdokoli dle potřeby. S sebou: holiny, pracovní oděv, obuv a rukavice, svačinu a termosku s teplým nápojem, případně dalekohled Akce proběhne v rámci projektu Mapujeme ptáky a pomáháme přírodě. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
02.11. 2024 - 01.01. 1970 09.00-12.00
Sraz u vstupní cedule a odpočívadla u železničního přejezdu mezi Dubicí a Dolní Libchavou (50.6811N, 14.5087E)

Zazimování ptačího parku Josefovské louky

Brigádička na pomoc ptákům Josefovských luk. Dohlížet na nás bude stádo divokých koní i stádečko praturů a snad i opoždění ptačí migranti. Oheň zajištěn, ale sváču s sebou! Závěr sezóny 2023 v ptačím parku! Oheň, bekasiny, jeřábi a troška práce v podzimní atmosféře Josefovských luk. Opravíme před zimou ohrady, odmontujeme a uložíme naučné dřevěné cedule, […]
09.11. 2024
vstupní areál Josefovských luk (50.3416N, 15.9512E)

(Velmi) volný pracovní tábor v ptačím parku Josefovské louky

Přidejte se též! Kdy a jak na tábor přijedete, i kdy z něho odjedete, je čistě na vás. Využijte zázemí v unikátní barokní Pevnosti Josefov v Okružní 36 (50.3370N, 15.9294E). 1,5 km od vstupu do ptačího parku u Podklasního mlýna a 2,3 km od hlavního vstupu u Starého Plesu. Restaurace a obchůdky poblíž. Teplá sprcha. […]
20.07. - 28.07. 2024
Ptačí park Josefovské louky

Kontakt

Česká společnost ornitologická

Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov

Tel: +420 777 330 355

E-mail: cso@birdlife.cz

https://www.birdlife.cz/