Česká společnost ornitologická

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. Prosazujeme ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáháme rozvoji ornitologie i ochrany ptáků. Zkoumáme a chráníme ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivujeme i širokou veřejnost.

Založili jsme a pečujeme o ptačí rezervace, kde připravujeme vhodné podmínky pro cílové ohrožené druhy ptáků. Zdejší přírodu přibližujeme školám v rámci výukových programů a veřejnosti prostřednictvím přístupných naučných stezek. Pořádáme vycházky a další akce pro veřejnost, školíme učitele a vytváříme pro ně výukové materiály, pořádáme odborné semináře zaměřené na ochranu přírody. Vydáváme časopis Ptačí svět. 

Naši poradci

Eva Pleskotová ? poradce zodpovídá obecné dotazy týkající se ptáků (nejdříve se, prosíme, ujistěte, že informace není na našem webu)Jak ptákům pomoci nebo co dělat, když Vám ptáci komplikují život, zjistíte na https://www.birdlife.cz/o-ptacich/otazky-a-odpovedi/.

Lukáš Viktora, Evžen Tošenovský ? specialisté v ochraně synantropních druhů ptáků (problematika ptáků hnízdících na budovách), kolize ptáků se skly

Václav Zámečník ? specialista na problematiku ochrany ptáků v zemědělské krajině

Břeněk Michálek ? specialista v oblasti ochranářského managementu (jak přetvořit vlastní pozemky pro ptáky a pro přírodu, viz https://www.birdlife.cz/rezervace/mam-pozemek-a-chci-ho-pretvorit-pro-ptaky/)

Klára Hlubocká ? specialista v oblasti prevence a vyšetřování ptačí kriminality (trávení, střílení a jiné pronásledování ptáků.


Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Česká společnost ornitologická

Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov

Tel: +420 777 330 355

E-mail: cso@birdlife.cz

https://www.birdlife.cz/