Ekocentra v České republice

Centrum environmentální výchovy Stolístek Linhartice

CEV Stolístek vzniklo na začátku roku 2020, kdy si spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. pronajal budovu a zahradu bývalé základní školy…

Ekocentrum PALETA Chrudim

Pobočka Ekocentra PALETA v Chrudimi začala pracovat v roce 2003, od roku 2006 zahájilo svoji činnost ekovýchovné a poradenské centrum.

Ekocentrum PALETA Oucmanice

Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích je Pobytovým centrem ekologické výchovy Pardubického kraje.

Ekocentrum PALETA Pardubice

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku…

Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. je lesnická firma, která spravuje lesy patřící městu Chrudim. Kromě hospodářské činnosti se věnuje i…

Statek zvaný U Syyyrovů

Hlavní myšlenkou projektu je realizovat inovativní formy environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji - programy uskutečňované v reálném prostředí farmy, na…

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Práce s mládeží v oblasti ekologické výchovy se odehrává zejména v expoziční části stanice, v budově ekocentra a v přilehlé přírodní rezervaci.…

Zelený dům Chrudim, z.s.

V osvětovém a poradenském ekocentru Zelený dům Chrudim, Vám rádi poradíme v otázkách životního prostředí a životního stylu. Především venku,…

ZO ČSOP Podorlicko

Ekocentrum je zařízení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Má širokou škálu činnosti. Dobrovolní pracovníci pořádají pravidelně přednášky v široké …