Ekocentra v České republice

Centrum environmentální výchovy Stolístek Linhartice

CEV Stolístek vzniklo na začátku roku 2020, kdy si spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. pronajal budovu a zahradu bývalé základní školy…

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) sdružuje profesionální zoology i amatéry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové…

Ekocentrum PALETA Chrudim

Pobočka Ekocentra PALETA v Chrudimi začala pracovat v roce 2003, od roku 2006 zahájilo svoji činnost ekovýchovné a poradenské centrum.

Ekocentrum PALETA Oucmanice

Pobočka Ekocentra PALETA v Oucmanicích je Pobytovým centrem ekologické výchovy Pardubického kraje.

Ekocentrum PALETA Pardubice

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku…

Ekocentrum Skřítek z.s.

Hlavním cílem Ekocentra Skřítek je environmentální a ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých s důrazem na vzdělávací programy s využitím…

Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. je lesnická firma, která spravuje lesy patřící městu Chrudim. Kromě hospodářské činnosti se věnuje i…

SEV Amos, z.ú

SEV Amos, z.ú.. pořádá přednášky, školení, festivaly, vzdělávací a osvětové akce. Středisko využívá pronajaté prostory v Natura parku. 

Statek zvaný U Syyyrovů

Hlavní myšlenkou projektu je realizovat inovativní formy environmentálního vzdělávání v Pardubickém kraji - programy uskutečňované v reálném prostředí farmy, na…

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Práce s mládeží v oblasti ekologické výchovy se odehrává zejména v expoziční části stanice, v budově ekocentra a v přilehlé přírodní rezervaci.…

Zelený dům Chrudim, z.s.

V osvětovém a poradenském ekocentru Zelený dům Chrudim, Vám rádi poradíme v otázkách životního prostředí a životního stylu. Především venku,…

ZO ČSOP Podorlicko

Ekocentrum je zařízení Základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Má širokou škálu činnosti. Dobrovolní pracovníci pořádají pravidelně přednášky v široké …