Ekocentra v České republice

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR

Naším cílem je předávat znalosti a dovednosti potřebné pro poznávání přírody a ochranu životního prostředí co nejširšímu okruhu lidí všech…

Centrum ekologické výchovy VIANA

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a založeno z…

Centrum ekologické výchovy Zvoneček

Centrum ekologické výchovy Zvoneček vzniklo v roce 2006 a jeho vzniku předcházela několikaletá činnost kolektivu Mladých ochránců přírody Nezmaři.

Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k realizaci výukových programů o…

Centrum environmentální výchovy Stolístek Linhartice

CEV Stolístek vzniklo na začátku roku 2020, kdy si spolek Ekocentrum Linhartice, z.s. pronajal budovu a zahradu bývalé základní školy…

Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu pořádá akce pro veřejnost a provozuje odbornou knihovnou se zaměřením na pasivní stavby. Veřejnosti poskytuje poradenství se…

Centrum Pod Pardusem – kulturní a vzdělávací centrum Oneness o.p.s., Rusava

Centrum Pod Pardusem se nachází v nádherné krajině uprostřed kopců Hostýnských hor, na úbočí vrchu Pardusu v obci Rusava. Obecně prospěšnou činností…

Centrum rozvoje Česká Skalice

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., vzniklo transformací občanského sdružení, které bylo založeno v roce 2003. Od svého vzniku do roku…

Centrum Tábor, z.s.

Sociálně terapeutické centrum Tábor společně s Nadací Tábor byly založeny, aby umožnily prožitek lidského společenství a vztahu k zemi i k sobě…

Centrum Veronica Hostětín

Centrum Veronica Hostětín nabízí praktické vzdělávání v prostředí modelových ekologických projektů. V obci můžete navštívit BIOmoštárnu, tradiční sušírnu ovoce, obecní…

Česká společnost ornitologická

ČSO je členskou organizací sdružující profesionální i amatérské ornitology, zájemce o pozorování ptáků a milovníky přírody. Prosazujeme ochranu přírody založenou…

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) sdružuje profesionální zoology i amatéry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové…