Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii.

Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost. Celá stavba, která je umístěna vedle hlavního vstupu do zoo, má vzhled kopce porostlého trávou, doplněného kamennými a dřevěnými palisádami. Sestupná spirálovitá chodba, jež vede do hlavního přednáškového sálu, je lemována vestavěnými akvárii a terárii. Uvnitř můžeme najít dvě netradiční učebny – jedna svým interiérem připomíná loď a druhá jeskyni. Pro chovatelskýkroužek je připraveno zázemí v laboratoři, která umožňuje chov řady zajímavých druhů zvířat, od ryb a plazů až po savce. Tyto zvířata jsou také součástí výukových programů.

Centrum nabízí programy pro školy a školské zařízení i speciální skupiny jako jsou rodiče s dětmi na rodičovské dovolené, hendikepovaní nebo senioři. Pro veřejnost pořádá přednášky, promítání, konference a příležitostné akce v rámci zoo (např. Den země, Den ptactva, Den zvířat, Den vody, Den stromů, Den dětí). Probíhají zde různá setkání učitelů, neziskových organizací a veřejné správy. Během prázdnin jsou pravidelně pořádány příměstské tábory.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Zoologická zahrada Jihlava
Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava
Mgr. Pavla Jarošová, vedoucí vzdělávacího centra PodpoVRCH
Email: jarosova@zoojihlava.cz
Tel.: +420 565 596 960

http://www.zoojihlava.cz