Centrum ekologické výchovy VIANA

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a založeno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko. V současné době je součástí Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná městským úřadem v Litvínově.

Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních v regionu Ústeckého kraje (především v mateřských a základních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízení v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z Krajského plánu EVVO.

Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE, v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.

CEV VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé „Třínárodní sítě ekologické výchovy“ pro Severní Čechy a koordinuje řadu národních i přeshraničních projektů.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum ekologické výchovy VIANA
Schola Humanitas Litvínov
Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
Email: viana@humanitas.cz
Tel: +420 773 569 142

http://www.cev-viana.cz