Centrum Veronica Hostětín

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Centrum Veronica Hostětín nabízí praktické vzdělávání v prostředí modelových ekologických projektů. V obci můžete navštívit BIOmoštárnu, tradiční sušírnu ovoce, obecní výtopnu na biomasu, kořenovou čistírnu odpadních vod, solární systémy různých typů, šetrné veřejné osvětlení, sochy v krajině.

Centrum sídlí v ukázkovém pasivním domě se seminární i ubytovací kapacitou, s certifikátem Ekologicky šetrná služba.

Ekocentrum se věnuje zejména udržitelnému rozvoji, ochraně klimatu, energii, ekologickému stavění, zelenému úřadování, ovocnářství. Hlavní nabídkou jsou lektorované exkurze pro dospělé i děti, dále odborné semináře, konference a školení pro veřejnou správu, experty i laickou veřejnost. Školy mohou přijet na pobytový program i jednodenní výukové programy. Pro zájemce lze ušít vzdělávací programy na míru.

Centrum Veronica nabízí školám tyto jednodenní výukové programy:
Zelená inspirace z Bílých Karpat (interaktivní exkurze po modelových ekologických projektech)
– Udržitelný rozvoj
– Prima klima
– Obnovitelné zdroje energie
– Řemesla našich předků
– Piju mošty, což Ty?
– Živá zahrada

Školám nabízíme i 3-5ti denní pobytový program Udržitelný rozvoj všemi smysly.
Konkrétní nabídku najdete na www.hostetin.veronica.cz/skoly

Kapacita Centra Veronica Hostětín: 50 osob v seminárním sále s potřebným technickým vybavením, 25 lůžek (2-4 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím). Centrum nabízí domácí stravu přednostně využívající biopotravin a místních surovin. Zázemí slouží i pro další akce ? firemní školení, letní pobyty, cvičení jógy ad.

Centrum Veronica Hostětín poskytuje environmentální poradenství a studijní prostředí – připojení na internet a tematickou knihovnu.

Centrum Veronica Hostětín je součástí Ekologického institutu Veronica, o jehož činnosti se můžete dozvědět na www.veronica.cz.

Obec Hostětín leží v krásném prostředí Bílých Karpat, je dostupná mj. vlakem. Za svůj přínos k ochraně životního prostředí obdržela národní cenu v prestižní mezinárodní soutěži Energy Globe, Českou sluneční cenu 2009 aj.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86
687 71
E-mail: hostetin@veronica.cz
Tel.: +420 572 630 670

http://www.hostetin.veronica.cz