Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí je ekologické občanské sdružení, které vzniklo v roce 1991. Svůj název nese podle chráněné rostliny ? ďáblíku bahenního (Calla palustris). Jeho hlavním cílem se stalo pomáhat lidem, kteří mají zájem o své okolí, chtějí aktivně pracovat pro přírodu nebo bránit ničení životního prostředí.

Díky značnému odbornému zázemí se věnuje prosazování trvale udržitelné energetiky s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů a problematiku globálních klimatických změn. V oblasti ochrany přírody se zapojuje do procesů, při nichž je rozhodováno o záměrech s potenciálně negativním vlivem na životní prostředí v jižních Čechách. Prosazuje přírodě blízké způsoby obnovy území po těžbě surovin.

Pro odbornou i laickou veřejnost pořádá řadu seminářů, besed, přednášek, konferencí, workshopů, exkurzí a výstav. Pro zájemce je kanceláři Cally k dispozici knihovna s domácími i zahraničními publikacemi a poradenské zázemí.
Calla je aktivním členem Sítě ekologických poraden STEP a jihočeské Krajské sítě environmentálních center KRASEC. Je též členem Zeleného kruhu, asociace nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Fráni Šrámka 1168/35
370 01  České Budějovice
telefony: +420 384 971 930, +420 602 943 555
E-mail: romana.panska@calla.cz

E-mail: calla@calla.cz

http://www.calla.cz