Centrum Pod Pardusem – kulturní a vzdělávací centrum Oneness o.p.s., Rusava

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Centrum Pod Pardusem se nachází v nádherné krajině uprostřed kopců Hostýnských hor, na úbočí vrchu Pardusu v obci Rusava. Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti. Centrum od svého založení v r. 2006 […]

Centrum Pod Pardusem se nachází v nádherné krajině uprostřed kopců Hostýnských hor, na úbočí vrchu Pardusu v obci Rusava.

Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti.

Centrum od svého založení v r. 2006 poskytuje specifické kulturně vzdělávací pobyty s tématem „rozpoznání podstaty života a objevení původního životního záměru, jehož projevením a zvládáním se člověk vrací k úctě k životu a souladu s veškerou přírodou“.

Specializací centra jsou prožitkové pobyty věnované tzv. hlubinné ekologii a etice života – vnitřnímu vztahu mezi člověkem a přírodou (environmentálním prostředím), které účastníkům umožňují na hlubší úrovni prožít základní neoddělitelnost člověka a přírody. Psychologickým efektem takového uvědomění je schopnost prožívat vyvážený a harmonický život podporující trvale udržitelné životní prostředí.

Pobytové programy centra jsou koncipovány jednotlivě pro:

  • dospělé
  • rodiny s dětmi
  • děti, školy a školky

 

  • Centrum pořádá také tvůrčí dílny, výpravy do přírody, přednášky pro veřejnost.
  • Přírodní park Hostýnské vrchy a Rusava oplývají velkým přírodním bohatstvím. Obsah programů proto vychází z podmínek prostředí, které příroda Hostýnských vrchů nabízí. Na Rusavě jsou bohatá lesní a luční společenství. Lesy, které vznikly přirozenou sukcesí – obnovou, i lesy hospodářské, luční i lesní prameniště a množství vzácných živočichů a rostlin. Najdeme zde sady, remízky, pastviny jako pozůstatky políček, na kterých lidé dříve hospodařili. Nachází se zde také oblast Natura 2000 a chráněná ptačí oblast.
  • Vzdělávací a výchovné programy se zabývají současnými ekologickými tématy a vnitřním vztahem mezi člověkem a přírodou. Výukové programy mohou využít školy, školky a rodiny s dětmi, které do kulturního centra přijíždějí na pobyt, ale také děti ze škol z blízkého okolí. Cílem projektu je přispět k poznávání a pochopení dějů v přírodě, jejich vzájemné provázanosti a také k prohloubení přirozené vnímavosti dětí i dospělých.
  • Děti se během terénních vycházek seznámí s reálnými problémy i s tím, co je doposud v přírodě zdravé a vyvážené. Co dělat, či naopak nedělat, aby příroda zůstala do budoucna zachována. Snadněji pak mohou nabyté vědomosti integrovat s tím, co se učí ve škole. Získají prožitky, které se později mohou ukázat jako důležité pro jejich motivace a rozhodování v životě.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum Pod Pardusem
Oneness o.p.s.
Rusava č. ev. 296
768 41, Rusava
Tel: 774 903 056, 573 392 064
Email: onenesscentrum@seznam.cz

http://www.onenesscentrum.cz