Centrum rozvoje Česká Skalice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s. vzniklo transformací občanského sdružení, které bylo založeno v roce 2003. Od svého vzniku provozuje vzdělávací středisko Vilu Čerych, ve kterém zároveň sídlí. Tento památkově chráněný objekt má dlouhodobě v pronájmu a usiluje o jeho udržitelnost, obnovu a  modernizaci. Vilu obklopuje rozlehlá zahrada plná vzácných a zajímavých dřevin. Nachází se zde naučná stezka Cesta stromů a mnoho dalších stanovišť tzv. Zážitkové zahrady, které se využívají také ke vzdělávacím účelům (nášlapná pocitová stezka, hřbitov odpadků a další).

Sdružení poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti ekologie a rozvoje venkova, pořádá osvětové, vzdělávací aktivity. Například  Den vody, Den Země, Slavnost stromů aj. Pro žáky všech věkových kategorií realizuje ekovýchovné aktivity a ekologické výukové programy, včetně pobytových. Dále pak přednášky, besedy či tématické exkurze. Většinu aktivit se snažíme realizovat s uplatněním principů trvale udržitelného rozvoje regionu.

Od roku 2008 je Centrum rozvoje Česká Skalice provozovatelem Regionálního informačního centra, ve kterém sídlí ekologická poradna, nabízející služby široké veřejnosti. Poradna realizuje informačně-tématické výstavy, které vhodně doplňují a rozvíjejí poradenská témata, většina z nich je putovních.

Terénní činnost  je zajištěna formou dotazníkových šetření v regionu MAS Mezi Úpou a Metují a slouží k řešení otázek obnovy a rozvoje regionu na místní úrovni. Hlavními poradenskými tématy jsou: odpadové hospodářství, šetrné spotřebitelské chování, biopotraviny,  ochrana přírody a krajiny, šetrný cestovní ruch,  zelená energie, utváření místa, místní a regionální produkty, rozvoj NNO, možnosti vzdělávání a kontakty.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum rozvoje Česká Skalice
Křenkova 477
552 03 Česká Skalice
E-mail: centrum@vilacerych.cz
Tel.: +420 491 451 116

http://www.centrumrozvoje.eu