Centrum rozvoje Česká Skalice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., vzniklo transformací občanského sdružení, které bylo založeno v roce 2003. Od svého vzniku do roku 2020 provozovalo vzdělávací středisko Vilu Čerych. V současnosti využívá prostory opět v krásném historickém objektu - staré radnici v České Skalici.

Sdružení poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti ekologie a rozvoje venkova, pořádá osvětové, vzdělávací aktivity. Například  Den vody, Den Země, Slavnost stromů aj. Pro žáky všech věkových kategorií realizuje ekovýchovné aktivity a ekologické výukové programy. Dále pak přednášky, besedy či tematické exkurze. Většinu aktivit se snažíme realizovat s uplatněním principů trvale udržitelného rozvoje regionu.

Od roku 2008 je Centrum rozvoje Česká Skalice provozovatelem Informačního centra, nabízejícího služby široké veřejnosti. Poradna realizuje informačně-tématické výstavy, které vhodně doplňují a rozvíjejí poradenská témata, většina z nich je putovních.

Terénní činnost  je zajištěna formou dotazníkových šetření v regionu MAS Mezi Úpou a Metují a slouží k řešení otázek obnovy a rozvoje regionu na místní úrovni. Hlavními poradenskými tématy jsou: odpadové hospodářství, šetrné spotřebitelské chování, biopotraviny,  ochrana přírody a krajiny, šetrný cestovní ruch,  zelená energie, utváření místa, místní a regionální produkty, rozvoj NNO, možnosti vzdělávání a kontakty.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum rozvoje Česká Skalice
Legionářská 33
552 03 Česká Skalice
E-mail: infocentrum@ceskoskalicko.cz

http://www.centrumrozvoje.eu