Centrum Tábor, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Sociálně terapeutické centrum Tábor společně s Nadací Tábor byly založeny, aby umožnily prožitek lidského společenství a vztahu k zemi i k sobě navzájem, bez ohledu na věk. Je to úkol velmi náročný, pracující na vědomém zachování hodnot a skutečného lidství.V době, kdy lidé podléhají virtuálním realitám, znamená zemědělská práce návrat ke skutečnostem, z nichž člověk žije. Pozorování růstu rostlin, zemědělských zvířat, ročních období a práce za každého počasí venku pomáhá dezorientovaným mladým lidem i dospělým uvědomovat si trvalé hodnoty.Děti se učí úctě k zemědělské práci, potravinám i k sobě navzájem. Učí se potraviny pěstovat, sklízet a z obilí péci chléb v naší zahradě. Učí se s přírodou spolupracovat a její rytmy prožívat.

Centrum Tábor spolupracuje s různými organizacemi: Akade-mie sociálního umění Tabor, Asociace pro léčebnou pedagogi-ku, sociální a uměleckou terapii v České republice, Spolek Pře-mysl, Agroakademie Mudr. Kampelíka, INEX-SDA, ANNOLK, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners.

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Centrum Tábor z.s.

Petr Janát Dolista

Nová Ves nad Popelkou 57

512 71

mobil: 603238962

e-mail:centrumtabor@centrum.cz

http://www.nadacetabor.cz/socialneterapeutickecentrum/index.html