Ekocentra v České republice

Český nadační fond pro vydru

Český nadační fond pro vydru je nezisková organizace, která vznikla v roce 1993. Její činnost má dnes široký záběr od…

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním…

CEV Dřípatka při DDM Prachatice

Novým zřizovatelem CEV Dřípatka je Jihočeský kraj a provozovatelem od 1. srpna 2020 DDM Prachatice, Ševčíkova 273. V nově zrekonstruovaných prostorách…

ČMELÁK – Společnost přátel přírody

Čmelák - Společnost přátel přírody je nezisková ekologická organizace spojující praktickou ochranu přírody s ekologickou výchovou. Naším hlavním posláním je…

DDM Radovánek – IC Envic Plasy

Nabízí environmentální programy pro ZŠ, SŠ a veřejnost, výstavy, exkurze, odborné přírodovědné vycházky k problematice ŽP, ? ucelené sady vzdělávacích…

Dotkni se křídel z.s.

Jsme nezisková organizace Dotkni se křídel z.s., zabývající se enviromentální vyukou a osvětou v oblasti myslivosti,sokolnictví,lovecké kynologie a ochrany přírody.…

Dům Českého Švýcarska – České Švýcarsko o.p.s.

České Švýcarsko o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a…

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.

Dům dětí  a mládeže ASTRA ,  je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které ve Zlíně působí od roku 1990. Nabídka…

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova. Pro návštěvníky je připravena interaktivní multismyslová…

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické středisko se zábavně - naučnou a prožitkovou vnitřní a venkovní expozicí o Moravském…

Dům přírody Poodří

Návštěvnické středisko Dům přírody Poodří převzalo a významně rozšířilo aktivity předchozího Centra ekologické výchovy. V současné době se skládá ze…

Ekocentrum A Rocha

A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. je mezinárodní organizace, která se v České republice více jak dvacet let…