Česká společnost pro ochranu netopýrů

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON) vznikla v roce 1990 a v současnosti sdružuje kolem 120 členů, profesionálních zoologů i amatérů se zájmem o netopýry. Kromě výzkumu a monitoringu netopýřích populací se věnuje osvětové činnosti ? realizuje vzdělávací programy pro školy, odborné instituce i širokou veřejnost na celém území České republiky.

Činnost Česonu:

? věnuje se aktivnímu poradenství pro odbornou i laickou veřejnost na území České republiky
? vypracovává odborné expertizy v oboru ochrany netopýrů a podporuje vzájemnou spolupráci mezi veřejností, odborníky a státní správou
? pořádá přednášky, semináře a další akce pro školy a veřejnost zaměřené na nejrůznější témata z oblasti biologie a ochrany netopýrů
? pořádá výstavy a vydává osvětové materiály a odborné publikace
? spolupracuje se ZO ČSOP Nyctalus při záchraně, péči a chovu hendikepovaných netopýrů využívaných pro edukační účely
? zajišťuje realizaci národních i mezinárodních projektů na ochranu netopýrů na území ČR
? sleduje stav populace netopýrů na našem území pomocí různých typů monitoringu

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Česká společnost pro ochranu netopýrů
Katedra zoologie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova
Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: +420 737 121 672
email: netopyr@ceson.org

http://www.ceson.org