Geopark Ralsko o. p. s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost založená v roce 2013. Na podzim roku 2013 jsme získali titul kandidátský geopark a v květnu roku 2016 jsme získali titul Národní geopark. Geopark Ralsko se rozkládá na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, jeho celková plocha je cca 294 km2.   

Základní myšlenkou geoparku je cestovní ruch přátelský k životnímu prostředí a přitom přístupný celé společnosti. Naše poslání vychází z Charty národních geoparků ČR a z principů trvale udržitelného rozvoj:

– posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot
– posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci
– posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání

Informace o ekocentru

Činnost Geoparku Ralsko je orientována na školy v oblasti geoparku a jeho okolí v rámci Libereckého kraje. V rámci naší činnosti a osvěty dojíždíme do škol a pořádáme exkurze do terénu s výkladem odborníků. Našimi lektory jsou odborníci na EVVO programy.

Naše činnost

– zážitkové terénní programy vhodné pro školní skupiny dětí, rodiny s dětmi i seniory

– terénní EVVO programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ (případně SŠ) Např. „Zaniklé obce Ralska – Strážov“, „Po stopách těžby železné rudy“

– výjezdní workshopy, které populární formou představují geologii zdejší krajiny, s důrazem na geologii a geomorfologii Geoparku Ralsko

– projektové vyučování na téma:

1) historie krajiny Geoparku Ralsko – „Proměny krajiny – časová osa“ (s důrazem na proměny tváře krajiny a na změny ve způsobu užívání krajiny) vhodné pro 2.st ZŠ a SŠ

2) pověsti z našeho regiony – „Hledání bludného kamene“ ( hlavním cílem je zvýšení citlivosti k přírodě) vhodné pro MŠ

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Geopark Ralsko o. p. s. 

Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

Email: info@geoparkralsko.cz

Tel.:+420 607 050 476

http://www.geoparkralsko.cz