Ekocentrum Brniště

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Brniště pomáhá zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije.
Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu. V Ekocentru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska.

Ekocentrum Brniště provozuje Podralský nadační fond ZOD, zřízený v roce 2008 společností ZOD Brniště a. s.

Typy vzdělávacích akcí 

 • Výukové programy pro MŠ a ZŠ
 • Semináře pro pedagogy
 • Semináře pro zástupce obcí
 • Přednášky a programy pro veřejnost
 • Ekokroužek pro děti a mládež
 • Relaxační a tvořivé večery
 • Babyklub Hastrmánek

Akce pro širokou veřejnost 

 • Otevírání stezky hastrmanů, (jarní akce pro rodiny s dětmi o významu
 • vody v přírodě)
 • Brnišťský půlmaratón (běžecký závod u příležitosti Dne Země)
 • Festival jurt (srpnový ekologický festival ve spolupráci s OS Krásná jurta)
 • Dožínky Brniště (oslava sklizně začátkem září, kde se prezentují
 • regionální výrobci)
 • Svatomartinský jarmark (tradiční oslava svátku sv. Martina)
 • Česko – německý prázdninový kemp (ekologický letní tábor pro děti
 • z Čech a Německa)

Pro školy nabízíme environmentální výukové programy zaměřené na prožitky a praktické informace o životním prostředí. Pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žije. Seznamujeme veřejnost i s moderním zemědělstvím a jeho rolí v krajinotvorbě a výrobě potravin.

Pořádáme několik každoročních populárně naučných akcí pro širokou veřejnost. Na jaře Otevírání stezky hastrmanů, akci pro rodiny s dětmi zaměřenou na poznávání vody v přírodě, u příležitosti Dne Země Brnišťský půlmaraton, v srpnu ve spolupráci s OS Krásná jurta a NSZ Neukirch ekologický festival ?Festival jurt?, v září oslavu sklizně Dožínky Brniště, kde se prezentují regionální výrobci, v listopadu Svatomartinský jarmark, jako tradiční oslavu svátku sv. Martina.

Ve spolupráci s NSZ Neukirch pořádáme pro děti z Čech a Německa pravidelný ekologický tábor: ?Česko  – německý prázdninový kemp.? Tábor je zaměřen na prožitek přírody, hravost a tvoření z přírodních materiálů.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Podralský nadační fond ZOD 
Kateřina Filingerová - katkaf@podralsko.cz
Česká Lípa, Brniště 1 PSČ 471 29

http://www.ekocentrumbrniste.cz/