Ekocentrum VČELÍN Brniště

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Brniště se věnuje enviromentálnímu vzdělávání žáků mateřských a základních škol a dlouhodobé práci s dětmi (kroužek ekologické výchovy). Další oblastí vzdělávání je oblast profesní orientace - volby povolání pro žáky ZŠ a lidi s handicapem (projekt Vzdělávání Aktivně!) Ekocentrum Brniště je provozováno Podralským nadačním fondem, zřízeným v roce 2008 společností ZOD Brniště a.s. Posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme. Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.

Ekocentrum Brniště se věnuje enviromentálnímu vzdělávání žáků mateřských a základních škol a dlouhodobé práci s dětmi (kroužek ekologické výchovy). Další oblastí vzdělávání je oblast profesní orientace – volby povolání pro žáky ZŠ a lidi s handicapem (projekt Vzdělávání Aktivně!)

Ekocentrum Brniště je provozováno Podralským nadačním fondem, zřízeným v roce 2008 společností ZOD Brniště a.s.

Posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme. Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.

Kromě oblasti vzdělávání se PNF zaměřuje především na projekty rozvoje šetrného turistického ruchu  (Stezka hastrmanů, stezka Sochy ve skalách, Stezka živým lesem, Skleněná stezka) a organizaci společenského a kulturního dění v regionu (akce pro veřejnost, relaxační tvořivé podvečery).

Věnujeme se také přeshraniční spolupráci se Svobodným státem Sasko. Tyto projekty se zaměřují na setkávání a spolupráci českých a německých partnerů a předávají myšlenku společného přírodního bohatství.

Typy vzdělávacích akcí

  • Výukové programy pro MŠ a ZŠ

Akce pro širokou veřejnost

  • Jarní otevírání stezek
  • Brnišťský půlmaratón (běžecký závod u příležitosti Dne Země)
  • Dožínky Brniště (oslava sklizně začátkem září, kde se prezentují regionální výrobci)
  • Svatomartinský jarmark a krůtí hody (tradiční oslava svátku sv. Martina)
  • Ukliďme příkopy
  • Masopust a masopustní dílny
  • Ekokroužek pro děti a mládež
  • Relaxační a tvořivé večery

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Podralský nadační fond ZOD

Jáchymov 1, 471 29 Brniště

Lucie Bínová, správce nadačního fondu

email: lucie@podralsko.cz

tel.: +420 733 571 057

http://www.ekocentrumbrniste.cz/