STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Hejnice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života. Našimi nejčastějšími klienty jsou žáci mateřských a základních škol, ale ani studenti středních a vysokých škol nebo návštěvníci z řad veřejnosti nepřijdou zkrátka. Od podzimu 2016 sídlíme v Hejnicích, malebném městečku v těsné blízkosti nejcennějších partií Jizerských hor, které tvoří kulisu našemu počínání.

Středisko je vzdálené cca 30 km od Liberce a je snadno dostupné vlakem i autobusem.

Naší hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Podporujeme učitele v začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů ? nabízíme semináře dalšího vzdělávání, organizujeme konference a koordinujeme síť mateřských škol v Libereckém kraji se zájmem o environmentální výchovu (MRKVIČKA).

Pro veřejnost pořádáme několikrát do roka osvětové ekodny, v rámci kterých stráví rodina aktivně den v areálu a okolní přírodě, děti se například svezou na koni a společně se mohou zapojit i do praktické ochrany přírody

Naším cílem je rozvíjet úctu k životu ve všech formách, vést k odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí a pomoci k utváření životního stylu přispívajícímu k udržitelnému rozvoji.

https://strevlik.cz/pracoviste/hejnice

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

Jizerská190

463 62 Hejnice

E-mail: info@strevlik.cz
Tel.: +420 481 319 911

http://www.strevlik.cz