STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života. Našimi nejčastějšími klienty jsou žáci mateřských a základních škol, ale ani studenti středních a vysokých škol nebo návštěvníci z řad veřejnosti nepřijdou zkrátka. Od podzimu 2016 sídlíme v Hejnicích, malebném městečku v těsné blízkosti nejcennějších partií Jizerských hor, které tvoří kulisu našemu počínání.

Středisko je vzdálené cca 30 km od Liberce a je snadno dostupné vlakem i autobusem.

Naší hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Podporujeme učitele v začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů ? nabízíme semináře dalšího vzdělávání, organizujeme konference a koordinujeme síť mateřských škol v Libereckém kraji se zájmem o environmentální výchovu (MRKVIČKA).

Pro veřejnost pořádáme několikrát do roka osvětové ekodny, v rámci kterých stráví rodina aktivně den v areálu a okolní přírodě, děti se například svezou na koni a společně se mohou zapojit i do praktické ochrany přírody

Naším cílem je rozvíjet úctu k životu ve všech formách, vést k odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí a pomoci k utváření životního stylu přispívajícímu k udržitelnému rozvoji.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

Jizerská190

463 62 Hejnice

E-mail: info@strevlik.cz
Tel.: +420 481 319 911

http://www.strevlik.cz