Ekocentra v České republice

STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Oldřichov v Hájích

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti…