Dům přírody Českého ráje

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova. Pro návštěvníky je připravena interaktivní multismyslová expozice, která představujeme fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň se snaží probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území. Nabídka vzdělávacích programů je zaměřená především na rodiny s dětmi a školy. 

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova. Pro návštěvníky je připravena interaktivní multismyslová expozice, která představuje přírodní a kulturní fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň se snaží probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území. Nabídka vzdělávacích programů je zaměřená především na rodiny s dětmi a školy. 

Dům přírody je snadno dostupný vlakem, na kole i autem. Expozici mohou si mohou návštěvníci prohlédnout individuálně nebo s průvodcem (nutno domluvit předem). Pro školy jsou připravené vzdělávací programy a exkurze zaměřené na Chráněnou krajinnou oblast Český ráj. Pro širokou veřejnost připravujeme odborné exkurze, přednášky a výstavy.

Informační centrum v objektu poskytuje nejen informace o této chráněné krajinné oblasti, ale také nabízí k prodeji regionální suvenýry, občerstvení z regionálních potraviny a výrobky místní produkce.

Provoz a vzdělávací aktivity Domu přírody zajišťuje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje za podpory Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Dům přírody Českého ráje

Dolánky u Turnova 9

500 11

E-mail: dolanky@strevlik.cz

Tel.: +420 778 701 688

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/