Ekocentrum Sedmihorky, SEV Český ráj

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum Sedmihorky provozuje Středisko ekologické výchovy Český ráj. Ekocentrum leží přímo v srdci Českého ráje a ke své činnosti využívá zázemí Kempu Sedmihorky. Hlavní náplní činnosti Ekocentra je realizace krátkodobých výukových programů ale i několikadenních pobytových programů šitých jednotlivým zájemcům na míru.

Při realizaci programů se vždy snažíme využívat atraktivní přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj obklopující naše středisko. Programy probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn přímý kontakt s přírodou. Nabízíme výukové programy pro mateřské, základní i střední školy. Naše programy jsou prioritně koncipovány jako zážitkové. Kromě okolní atraktivní přírody máme k dispozici malou zvířecí farmu s koníky, ovcemi, kozami atd. a pro případ nepřízně počasí dvě velké podkrovní klubovny.

Pro školy nabízíme možnost odborných konzultací týkající se praktického začlenění programů ekologické výchovy do výuky.

Během prázdninových měsíců realizujeme programy ekologické výchovy pro děti, které společně se svými rodiči navštěvují Kemp Sedmihorky. Také prázdninové programy jsou zážitkové a zaměřené především na kontakt s domácími hospodářskými zvířaty a na seznámení s přírodou Českého ráje. Ekocentrum pořádá také řadu akcí pro veřejnost – především pro rodiny s dětmi. Akce pro veřejnost jsou velmi pestré – patří mezi ně například ekodny, přednášky , besedy, poznávací exkurze, brigády v terénu a podobně.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy Český ráj
Ekocentrum Sedmihorky
Sedmihorky 72
Turnov 511 01
E-mail: sev.ceskyraj@seznam.cz
Tel.: +420 606 704 924

http://www.sevceskyraj.cz