ČMELÁK – Společnost přátel přírody

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Čmelák - Společnost přátel přírody je nezisková ekologická organizace spojující praktickou ochranu přírody s ekologickou výchovou. Naším hlavním posláním je nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života a vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou.

Zaměřujeme se zejména na školy ležící v obcích geograficky umístěných poblíž našim lokalitám a pro které bývá problémem finanční a časová náročnost dojíždění do středisek EV. Naši lektoři učí především přímo v terénu, případně zajíždí i do škol.

Naše činnost

Oblast ekologické výchovy a dobrovolnictví

– různé formy ekologické výchovy ? jednodenní programy a exkurze pro mš, zš, sš
– dlouhodobé projekty
– vydávání metodik a příruček dobré praxe
– praxe pro studenty
– akce pro dobrovolníky a firmy v rámci praktické ochrany přírody
– mezinárodní workcampy
– pravidelné exkurze pro veřejnost na naše lokality

Oblast ochrany přírody

– pěstování sazenic původních dřevin ve vlastních lesních školkách a jejich následné výsadby do krajiny,
– získávání a správa vlastních pozemků (lesní, mokřadní i luční biotopy)
– spolupráce s vlastníky a správci lesa při změně hospodaření v lesích
– záchrana ohrožených druhů původních dřevin (tis, jedle, jilmy, lýkovec)
– projekt Nový prales (ukázková přeměna smrkové monokultury na smíšený les, v budoucnu prales)
– velké revitalizační projekty (Mokřady v Jablonném)

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Čmelák – Společnost přátel přírody
Švermova 32
Liberec 10, 460 10
E-mail: info@cmelak.cz
https://www.facebook.com/cmelak.cz

http://www.cmelak.cz