Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Mateřským, základním i středním školám nabízíme ekologické výukové programy věnující se různým environmentálním tématům (např. bylinky, les, odpady, voda, ochrana zvířat atd).  

Envicentrum pro kraiinu je vzdělávací středisko pro děti i dospělé, které přibližuje valašskou krajinu lidem a lidi zase vrací do minulosti, aby se dokázali vžít do běžného a skromného života dřívějších hospodářů. Naším mottem je – Blíž krajině, lidem a tradicím.

Hlavním cílem našeho Envicentra je zaujmout návštěvníky prostřednictvím ?obyčejných zážitků? ? ukázáním zdánlivě skrytých souvislostí mezi jevy a procesy v krajině. K tomu nám pomáhají i naše zvířátka, které tu mají domov a zázemí.

Envicentrum není jen jedna chalupa. Tvoří ho celý soubor budov, který má ukázat názorně a v praxi, jak se dřív žilo valašským hospodářům. Nechybí tu proto stodola plná sena, stáj s koňmi a oslíky, ohrada s ovcemi a kozami nebo králíkárna či kurník. K dokreslení vesnického života je v areálu i pravá historická sušírna, stará přes sto let. Sklep na zpracováni a uskladnění ovoce, nebo starý picník upravený pro výuku programu zaměřených na tradice a řemesla.

Ptačí život můžete pozorovat z ptačí pozorovatelny, která slouží jako minirozhledna po celém areálu.

Nejen staráním se o zvířata je člověk živ! Občas to chce také trochu teorie. Od toho je tu kvalifikovaný personál Envicentra, který dokáže uspořádat jak tábor pro prvňáčky, tak i seminář pro vysokoškoláky s environmentálním zaměřením. Kromě toho nabízíme i vzdělávací programy, odborné exkurze a adaptační pobyty.

Hlavním naším cílem je – dbát na to, aby každá aktivita směřovala k předávání 3. hlavních myšlenek:

  • Ukázat co krajina Valašska nabízí a v čem je jiná.

  • Předat znalosti a zkušenosti našich předků (jak k nim prostý člověk přišel).

  • Najít vztah k našemu životu. Jak tyto znalosti můžeme využít ve svém životě případně pro udržení krajiny pro naše děti.

Snahou Envicentra je předat úctu k práci a tvorbě našich předků, kteří dokázali krajinu využívat a zároveň svou prací přispěli k jedinečné druhové bohatosti zdejší přírody. Oslovit mladou generaci jakožto budoucí odborníky, kteří v rámci svých zaměstnání budou rozhodovat o vzhledu krajiny. Ukázat využití dlouholetých zkušeností a znalostí našich předků, díky kterým se dnešní lidé mohou pustit do hospodaření, které povede k užitku a bude svými výsledky pozitivně motivovat k další práci

Celý areál je vhodný nejen pro děti ze základních a středních škol ale i pro rodiny s dětmi všech věkových kategorii.

Pokud by vám nabídka programů a zábavy nestačila, jistě oceníte jeho okolí, které protkávají kilometry značených cyklotras a pěšinek ideální pro turistiku.
Můžete využít koňský povoz tažený párem našich koní.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

EnviCentrum Pro krajinu
Vysoké Pole 273
763 25 Újezd
email: brtisova@prokrajinu.eu
tel.: 733 312 712

http://www.envicentrum.cz/