Park Rochus

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Obecně prospěšná společnost Park Rochus je správcem přírodního a kulturně-historického areálu Park Rochus v Uherském Hradišti. Snahou je zabezpečit v této lokalitě obyvatelům i návštěvníkům města kulturní, volnočasové a rekreační vyžití s ohledem na ochranu Evropsky významné lokality Rochus a přírodní památky Rochus.

Posláním společnosti je také provozování a rozvoj muzea v přírodě se souborem lidových staveb regionu, jejich zařízení, popisů způsobu života, bydlení a hospodaření obyvatel, vytváření a správa expozic umožňující seznámení široké veřejnosti s tradicí sadařství a vinařství jihovýchodní Moravy (metodami pěstování ovocných dřevin (zejména krajových odrůd) a vinné révy, zpracování plodů, výroby vína apod.), zajištění ukázkového udržitelného hospodaření v tradiční kulturní krajině, zabezpečení ochrany a rozvíjení dochovaných prvků přírodního a kulturního dědictví Uherskohradišťska a Zlínského kraje.

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

školní a mimoškolní výchovu a vzdělávání, poradenskou, průvodcovskou i lektorskou činnost a pořádání odborných exkurzí, kurzů, školení, seminářů i dalších kulturních akcí v regionu zejména v oborech

  • údržby krajiny a její využití zejména ve vztahu k pěstování vinné révy a ovocnářství,
  • regionálního rozvoje, obnovy venkova a podpory cestovního ruchu
  • ochrany památek, ekologického hospodaření, ochrany přírody a životního prostředí,
  • etnografie a muzeologie se zvláštním zaměřením na oblast lidového stavitelství, zemědělství, rukodělné a řemeslné výroby, stravy, zvykových a obyčejových tradic apod.

Společnost rovněž provádí vědecko-výzkumnou činnost vycházející z poskytovaných obecně prospěšných služeb nebo související s areálem PARK ROCHUS, a to zejména v oborech muzeologie, archeologie, etnografie, ochrany přírody a životního prostředí.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Park Rochus, o.p.s.
Studentské nám. 1531
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 576 776 552
E-mail: info@parkrochus.cz

https://www.parkrochus.cz/