Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Naším úkolem je nabídnout veřejnosti, školám i jiným institucím všestrannou pomoc na poli environmentálního vzdělávání a výchovy. Jsme jedním z oddělení Domu dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti.

Rádi v našich kroužcích, výukových programech nebo na našich akcích uvítáme všechny bez rozdílu věku, rasy nebo zdravotního omezení. Všem se budeme věnovat naplno a s radostí.

Poslání přírodovědného centra TRNKA

Základním posláním je přispět k zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitnění života této i dalších generací zvyšováním environmentálního povědomí všech skupin společnosti.

Středem našeho zájmu je region Uherského Hradiště, ale naše působení se jím neomezuje. Majoritní část našich aktivity je směřována k dětem a mládeži, protože cítíme, že budoucí kvalita a existence životního prostředí člověka i ostatních bytostí bude formována především chováním a osobní zodpovědností vůči přírodě nejbližších nastávajících generací. Neopomíjíme však ani ostatní skupiny společnosti, které mají vliv zejména na současný stav životního prostředí.

Naše aktivity:

Environmentální výukové programy pro mateřské, základní i střední školy (více než 20)
– Provoz zookoutku (kolem 20 druhů zvířat)
– Organizace přírodovědných zájmových kroužků pro děti i dospělé
– Organizace pobytových i příměstských táborů
– Pořádání besed, výstav a odborných přednášek pro veřejnost
– Pořádání vzdělávacích seminářů
– Organizace celodenních osvětových akcí (výlety, exkurze, projektové dny … )
– Organizace a zajištění tematických akcí dle Vašeho přání
Vydávání informačních materiálů

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Přírodovědné centrum TRNKA při Domě dětí a mládeže Uherské Hradiště
Za Alejí 1072, Uherské Hradiště, 686 06
Email: lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz, info.trnka@seznam.cz

http://www.trnka.xf.cz