Ekocentra v České republice

Skřítek, z.s.

Usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na…

Středisko EVVO Modrásek (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

Středisko EVVO Modrásek působí v objektech Muzea regionu Valašsko v zámku Vsetín, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, zámku Lešná u Valašského…

Středisko volného času KLUBKO Staré Město, p.o. – Žabka – centrum ekologické výchovy

Žabka je odloučeným pracovištěm Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace (SVČ Klubko). Vzniklo v roce 1994. Nyní sídlí ve…

Valašské ekocentrum

Pořádáme odborné a environmentálně zaměřené semináře, exkurze, přednášky, praxe pro studenty sředních a vysokých škol, osvětové akce, přírodovědné exkurze pro veřejnost…