Ekocentra v České republice

Středisko volného času KLUBKO Staré Město, p.o. – Žabka – centrum ekologické výchovy

Žabka je odloučeným pracovištěm Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace (SVČ Klubko). Vzniklo v roce 1994. Nyní sídlí ve…

Valašské ekocentrum

Buduje a provozuje naučné stezky a cyklostezky, pořádá odborné a environmentálně zaměřené semináře, exkurze, přednášky, osvětové akce a kurzy tradičních lidových řemesel, poskytuje environmentální…