Alcedo-středisko volného času Vsetín

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Alcedo středisko volného času ve Vsetíně a středisko ekologické výchovy je školské zařízení, které od roku 1990 nabízí služby v oblasti zájmového vzdělávání pro širokou veřejnost.

Svou činností přináší užitek dětem, mládeži i dospělým a naplňuje potřeby a trendy města Vsetína, Zlínského kraje, MŠMT ČR a MŽP ČR.

V rámci svých pravidelných zájmových aktivit nabízí Alcedo více než 100 kroužků zaměřených na přírodovědné, rukodělné, výtvarné, taneční, hudební a sportovní činnosti.
Alcedo je pořadatelem osvětových, kulturních a vzdělávacích akcí: Den Země, Den stromů, Den bez tabáku, Vsetínský cykloden, Den dětí, Valašské záření, sbírka pro Světlušku, semináře, konference a veletrhy se zaměřením na EVVO pro pedagogické pracovníky a NO. Ve všech aktivitách ALCEDA hrají důležitou roli lidé, vztahy, a příroda.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Alcedo-středisko volného času Vsetín
Záviše Kalandry 1095
755 01 Vsetín
E-mail: alcedo@alcedovsetin.cz
Tel.: +420 571 417 704

http://www.alcedovsetin.cz