Ekocentrum Na Pasece Velíková

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Nové středisko ekologické výchovy Ekocentrum Na Pasece Velíková nabízí ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol i pro žáky ze základních a středních škol zaměřené na učení se o přírodě přímo v přírodě.  Dále pořádáme akce pro veřejnost propagující trvale udržitelný rozvoj společnosti, environmentální osvětu a zdravý životní styl. Nabízíme příměstské tábory zaměřené na pobyt v přírodě, pro rodiče s dětmi připravujeme každotýdenní aktivitu Dopoledne v lese, pořádáme komunitní akce zaměřené na ochranu přírody (např. mozaikové sečení luk) a zachování tradic regionu. Provozovatelem ekocentra je spolek Lesní klub Na Pasece, který ve Zlínském kraji působí od roku 2012 a provozuje dvě třídy lesní školky.

 

Nabídka pro školy

Během jednodenních programů prožijí děti dnes tolik vzácný kontakt s přírodou všemi smysly. Hravou formou upevní a rozšíří své znalosti o konkrétních ekosystémech. Poznají také rozmanitost místní přírody.

Součástí programů jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji.

Důležitým prvkem v našich ekologických výukových programech je přímá zkušenost s přírodním prostředím a badatelsky orientovaná výuka, která vede žáky k hlubšímu pochopení vztahů v ekosystému. V dětech chceme probudit především zvídavost, touhu po objevování a úctu k přírodě jako takové

Vytvoříme pro Vás a Vaše žáky program na míru. Rádi vyjdeme vstříc požadavkům pedagogům, umíme se přizpůsobit ideální délce programu a uvítáme i participaci učitele na programu…

Nabídka pro veřejnost

Pro veřejnost pořádáme akce zaměřené na tradiční hospodaření s krajinou, zachování tradic regionu, osvětu trvale udržitelného rozvoje společnosti a podpory lokální ekonomiky. Pro děti pořádáme příměstské tábory či aktivitu do/odpoledne v lese pro rodiče a děti. V areálu Ekocentra naleznete také mateřskou lesní školku. Po domluvě provázíme zájemce o udržitelné stavitelství  ve slaměném domě, součástí prohlídky jsou i použité ekotechnologie (solární panely) či zelená střecha. Budova ekocentra vyhrála  v roce 2021  soutěž Zelená střecha roku a a také získala první místo v kategorii Zastavěná území  v soutěži Adapterra Awards.

Nabídka pro lektory, firmy a vzdělávací organizace

Pokud chcete uspořádat seminář, workshop, přednášku nebo změnit prostředí pro vaše zaměstnanecké porady, přijeďte k nám. Máme dvě seminární místnosti včetně vybavení. K akcím nabízíme také celodenní catering z místní kuchyně FairPlay, která se zaměřuje na lokální a biopotraviny. Jsme součástí programu Skutečně zdravá škola.

Fotografie: zdroj  Ekocentrum Na Pasece Velíková a Adapterra Awards, Nadace Partnerství (Vojta Herout).

Nejbližší akce

Jeden den v lese

JARNÍ PRÁZDNINY V pátek 17.února nabízíme zážitkový den pro rodiny s dětmi (6-12let). Do tohoto pátku čili 10.2. (7:00) je možné pro zážitkový den Pojď se mnou v zimě do lesa objednat oběd v naší kuchyni FairPlay. Registrace a objednávky prosím na ekocentrum@napasece.net
01.01. 1970
Zlín

Kontakt

Ekocentrum Na Pasece Velíková

ulice Sýkorka 234

Zlín Velíková 763 14

Pošta Zlín 12

e-mail: ekocentrum@napasece.net

http://ekocentrum.napasece.net/

www.napasece.net

http://ekocentrum.napasece.net/