Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Dům dětí  a mládeže ASTRA ,  je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které ve Zlíně působí od roku 1990. Nabídka služeb je zaměřena na všechny cílové skupiny (rodiny, děti, žáky, studenty i dospěláky). Rozsahem své  činnosti se zaměřuje na aktuální požadavky vzdělávání ve volném čase, v době prázdnin a víkendů, přináší  obohacující  program  každému účastníkovi.   Ve svých pravidelných zájmových aktivitách  nabízí 150 kroužků zaměřených na přírodovědné, rukodělné, výtvarné, taneční, hudební, sportovní, technické a PC činnosti.

Vzniklo před 15 lety uprostřed sídliště jako zelená oáza klidu, jako odborné oddělení v DDM, jehož hlavní náplní byla výchova a vzdělávání dětí  v oblasti péče o drobné domácí a terarijní zvířata. Dnes se Centrum ekologické výchovy při DDM ASTRA Zlín, p.o. zaměřuje na ekologické, přírodovědné a environmentální výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ.

Součástí oddělení je Malá ZOO, kde je celá řada zajímavých zvířat (např. hadi, chameleoni, gekoni osmáci, činčily, pískomilové). Probíhá zde pravidelná akce Den otevřených dveří v Malé ZOO, během něhož poskytujeme poradenství v oblasti chovu a péče o drobná zvířata, konají se zde výukové programy a chovatelské a teraristické kroužky. Centrum se zapojuje během roku i do různých ekologických akcí pořádaných městem, krajem či jinými organizacemi, např. Lískou. Pořádáme také vlastní přírodovědné a ekologické akce, např. čištění potoka, procházky s myslivcem, chovatelské tábory atd.  

Cílem aktivit je prostřednictvím výchovy a osvěty zlepšovat vztah dětí, studentů i dospělých  k životnímu prostředí.

Hlavní činnosti: 

– výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v prostorách DDM i přímo na školách

– terénní výukové programy v přírodě pro ZŠ a SŠ

– akce pro veřejnost nejen v rámci osvětových kampaní a péče o krajinu 

– letní tábory se zaměřením na přírodovědu a chov zvířat

– poradenství

Člen Lísky z.s. ? regionální sdružení pro environmentální vzdělávání , výchovu a osvětu ve Zlínském kraji.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín
Příspěvková organizace
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín
Email.: ddmastra@ddmastra.cz
Tel.: 725 099 192

http://www.ddmastra.cz/