Líska

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí.

Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové, vzdělávací a jiné organizace a učitele, pracovníky neziskových organizací a veřejné správy, další osobnosti.

Líska poskytuje informace, vzdělávací programy, metodickou pomoc a poradenství, zpracovává a realizuje projekty, vydává informační a osvětové materiály, koordinuje a propaguje aktivity, podporuje a rozvíjí užitečná místní a regionální partnerství.

Líska poskytuje své programy a služby prostřednictvím Poradenského, vzdělávacího a informačního centra pro EVVO.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Líska ? o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji
Záviše Kalandry 1095
755 01 Vsetín
E-mail: liska.evvo@seznam.cz, infoevvo@seznam.cz

http://www.liska-evvo.cz